Till start

Vårdgivarguiden

Det är Regionen Stockholms prioriterings- och dirigeringstjänst, som utförs av SOS Alarm Sverige AB, som prioriterar och dirigerar samtliga prehospitala resurser. Ärenden med behov av prehospital vård och transporter inkommer via 112 eller specifikt telefonnummer för vårdtransportbeställningar. Prioriterings- och dirigeringstjänsten väljer den eller de resurser som är bäst lämpade beroende på typ av sjukdoms- eller olycksfall. 

Nedan ses en visuell beskrivning på den prehospitala organisationen:

Prioritering och dirigering

Patientens allmäntillstånd, medicinska tillstånd, tidigare sjukdomar, vård- och övervakningsbehov avgör vilken prioritering och vilka resurser som krävs.

  • Prioritet 1 är mycket brådskande ambulansuppdrag. Bedömningen är att patienten har akuta livshotande symtom.
  • Prioritet 2 är brådskande ambulansuppdrag. Bedömningen är att patienten har akuta men inte livshotande symtom.
  • Prioritet 3 är ambulansuppdrag som inte är brådskande. Bedömningen är att rimlig väntetid inte påverkar patientens medicinska tillstånd.

Resurser och bemanning

Den prehospitala vården i Region Stockholms består av ett flertal olika vård- och transporttjänster som tillsammans bildar en helhet. De resurser som finns i regionen är prioriterings- och dirigeringstjänsten, vägburna ambulanser, transportambulanser, ambulanshelikoptrar, ledningsenheter, psykiatrisk ambulans, bariatrisk ambulans, intensivvårdsambulanser, kuvösenheter, akutläkarbilar, jourläkarbilar samt enheter för transport av avlidna.

Bemanningen i den prehospitala vården 

Prioriterings- och dirigeringstjänsten

Bemannas med operatör, sjuksköterska och läkare

Ambulanserna

Bemannas med en specialistsjuksköterska och en ambulanssjukvårdare

Transportambulanserna

Bemannas med en legitimerad sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare

Akutläkarbilarna

Bemannas med specialistläkare inom anestesi- och intensivvård eller akutsjukvård. Läkaren arbetar i team med specialistsjuksköterska inom anestesi- eller ambulanssjukvård.

Ambulanshelikoptern

Bemannas med specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, ambulanssjukvårdare och pilot. Läkare från akutläkarbilen kan vid behov medfölja ambulanshelikoptern.

Jourläkarbilarna

Bemannas med specialistläkare i allmänmedicin eller akutsjukvård tillsammans med en ambulanssjukvårdare.

Psykiatriambulansen

Bemannas med specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, sjuksköterska eller läkare under utbildning samt en ambulanssjukvårdare.

Planerad transport av patient mellan vårdinrättningar

Varje år utförs ett stort antal transporter mellan vårdenheter. I första hand nyttjas transportambulanserna för de patienter som är stabila men i behov av viss vård och övervakning under transporten.

Krävs mer avancerad vård och övervakning kan ambulans behövas.

För de patienter som kräver intensivvård används intensivvårdsambulansen.

För patienter utan vård- eller övervakningsbehov men behov av att ligga ner under transporten eller har ett visst behov av omvårdnad, tillsyn eller omsorg används sjuktransport.

Beställning av transport

Vid akuta livshotande tillstånd ringer man 112.

Icke akuta transporter beställs av sjukvården via en webbeställning.

Kontakt för vårdgivare

För frågor gällande akutläkarbilar, jourläkarbilar, sjuktransporter och sjukresor:

Anneli Jonasson|Prehospital vård

För frågor gällande vägburen ambulanssjukvård och ambulanshelikopter:

Anki Eriksson|Prehospital vård

För frågor gällande prioriterings- och dirigeringstjänsten:

Birgitta Kamrén|Prehospital vård

För strategiska och övergripande frågor om prehospital vård:

Janne Kautto|Prehospital sjukvård

För frågor gällande transport av avlidna:

Marit von Rosen|Prehospital vård

  • Uppdaterad: 14 november 2023

  • Faktagranskad: 14 november 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Anneli Jonasson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen