Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Prehospital vård

Här hittar du information om Region Stockholms prehospitala tjänster, avtalsområden, regelverk och direktiv med mera. Vid behov av akut hjälp ring 112.

Vårdtransportbeställning

Här beställer du som vårdgivare inom Region Stockholm icke-akuta transporter till, från eller mellan regionens vårdenheter.

Sjukresesystemet

Sjukresesystemet är ett webbaserat system som används för att administrera sjukresor.