Till start

Vårdgivarguiden

En sjukresa är en resa mellan en patients hem och till vård och behandling som är regionsfinansierad, eller en resa mellan två regionsfinansierade vårdgivare. I Region Stockholm krävs ett tillstånd från vårdgivare för att få ersättning för eller för att få resa med sjukresor som ordnas av regionen. Det är du som behandlande vårdgivare som utifrån en medicinsk bedömning beviljar tillstånd för sjukresor till dina patienter. Regelverket är ett stöd för dig som beslutar om dessa tillstånd. För hjälp och stöd vid tillståndsgivning av sjukresor kan du använda dig av Sjukresehandboken.

Regelverket

I Regelverket för sjukresor och sittande sjuktransporter finns klara och enkla anvisningar för hur patienters resor och transporter ska hanteras:

Handbok

För att få hjälp och stöd vid tillståndsgivning av sjukresor kan du använda dig av Sjukresehandboken. Sjukresehandboken är ett komplement till Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län. Handboken tar upp de viktigaste delarna av regelverket och förtydligar vissa regler. Handboken tar också upp hantering i sjukresesystemet

Sjukreseguiden

På Sjukreseguiden kan du läsa mer om hur sjukresor fungerar, vilka regler som gäller och hur du beställer sjukresor. Det är även här du loggar in i sjukresesystemet.

System där vårdgivare kan registrera tillstånd för sjukresor för personer som uppfyller villkoren att åka till, från eller mellan vård och behandling.

I Sjukresesystemet registrera du tillstånd för sjukresor för patienter som uppfyller villkoren att åka till, från eller mellan vård och behandling. För att få behörighet till sjukresesystemet måste du gå en utbildning i sjukresors regelverk.

Patientinformation

Läs mer

Driftstörningsinformation

Här under länken publiceras driftstörningar

Prenumerera på driftinformation

Få information om aktuella driftstörningar via mejl. Anmäl dig som prenumerant genom att gå in på sidan nedan, välj kategorin "Sjukresor" under Driftinformation och fyll i din mejladress.

Du kommer att få ett aktiveringsmejl där det är viktigt att du följer instruktionerna för att din prenumeration ska bli aktiv och fungera.

  • Uppdaterad: 30 april 2021

  • Faktagranskad: 30 april 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Mona Osser, Trafikförvaltningen