Till start

Vårdgivarguiden

En sjukresa är en resa mellan en patients hem och till vård och behandling som är regionfinansierad, eller en resa mellan två regionfinansierade vårdgivare. I Region Stockholm krävs ett tillstånd från vårdgivare för att få ersättning för eller för att få resa med sjukresor som ordnas av regionen. Det är du som behandlande vårdgivare som utifrån en medicinsk bedömning beviljar tillstånd för sjukresor till dina patienter. Regelverket är ett stöd för dig som beslutar om dessa tillstånd. För hjälp och stöd vid tillståndsgivning av sjukresor kan du använda dig av Sjukresehandboken.

Uteblivandeavgift vid förseningar

Observera att vårdgivare inte får ta ut uteblivande avgift om patienten missar eller blir försenad till ett besök på grund av försening eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa som bokats via regionens beställningscentral.

Regelverket

I Regelverket för sjukresor och sittande sjuktransporter finns klara och enkla anvisningar för hur patienters resor och transporter ska hanteras:

Handbok

För att få hjälp och stöd vid tillståndsgivning av sjukresor kan du använda dig av Sjukresehandboken. Sjukresehandboken är ett komplement till Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län. Handboken tar upp de viktigaste delarna av regelverket och förtydligar vissa regler. Handboken tar också upp hantering på sjukresewebben.

För dig som arbetar i den regionfinansierade vården.

Sjukreseguiden

På Sjukreseguiden kan du läsa mer om hur sjukresor fungerar, vilka regler som gäller och hur du beställer sjukresor. Det är även här du loggar in på sjukresewebben.

På sjukresewebben registrerar du tillstånd för sjukresor för patienter som uppfyller villkoren att åka till, från eller mellan vård och behandling. För att få behörighet till sjukresewebben måste du gå en utbildning i sjukresors regelverk.

System där vårdgivare kan registrera tillstånd för sjukresor för personer som uppfyller villkoren att åka till, från eller mellan vård och behandling.

Patientinformation

Läs mer

  • Uppdaterad: 4 mars 2024

  • Faktagranskad: 4 mars 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Mona Osser, trafikförvaltningen