Till start

Vårdgivarguiden

Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och till vård och behandling till regionsfinansierade vårdgivare eller mellan olika regionsfinansierade vårdgivare. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning som ska göras av den behandlande vårdgivaren.

Regelverket

I Regelverket för sjukresor och sittande sjuktransporter finns klara och enkla anvisningar för hur patienters resor och transporter ska hanteras. Sjukresehandboken är ett komplement till regelverket.

Handbok

Sjukresehandboken är ett komplement till Regelverk för sjukresoroch sittande sjuktransporter i Stockholms län, se bilaga 1. Handboken tar upp de viktigaste delarna av regelverket och förtydligar vissa regler. Handboken tar också upp hantering i sjukresesystemet.

Sjukreseguiden

På Sjukreseguiden kan du

  • läsa mer om sjukresor
  • logga in i Sjukresesystemet
  • registrera tillstånd för sjukresor
  • beställa resor.

Om sjukresesystemet

System där vårdgivare kan registrera tillstånd för sjukresor för personer som uppfyller villkoren att åka till, från eller mellan vård och behandling.

Patientinformation

Läs mer

Driftstörningsinformation

Här under länken publiceras driftstörningar

Prenumerera på driftinformation

Få information om aktuella driftstörningar via mejl. Anmäl dig som prenumerant genom att gå in på sidan nedan, välj kategorin "Sjukresor" under Driftinformation och fyll i din mejladress.

Prenumerera

Här kan du prenumerera på nyheter och/eller driftinformation från Vårdgivarguiden. Välj vilka kategorier du vill prenumerera på och fyll i din mejladress.

Du kommer att få ett aktiveringsmejl där det är viktigt att du följer instruktionerna för att din prenumeration ska bli aktiv och fungera.

  • Uppdaterad: 15 januari 2021

  • Faktagranskad: 1 november 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Mona Osser, Trafikförvaltningen