Brödsmule-navigation

Specialtransporter vid konstaterad smitta med Covid-19

Speciellt dedikerade sjuktransportenheter finns i drift mellan klockan 09:00 -21:00 veckans alla dagar för transport av patienter med bekräftad Covid-19.

Specialtransporterna arbetar på uppdrag av Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL. Samariten Ambulans AB utför uppdraget. Tjänsten avser stabila patienter utan vårdbehov mellan vårdinrättningar, från vårdinrättning till hemmet eller från hemmet till vårdinrättning.

Enheterna, som är två specialanpassade sjuktransportfordon, bemannas med undersköterska och förare.

Dirigering av enheterna sker via regionens prioriterings- och dirigeringstjänst. Besättningen på specialtransporterna kontaktar PoD när de går på och av sitt pass. PoD noterar att enheterna är specialtransporter. PoD kommer också att se enhetens position om behov uppkommer att tillkalla ambulans eller akutläkarbil.

Transportbeställning sker via ambulansbeställningen på 08-454 21 00.

Beställning av transport utan vårdbehov

Är patienten i behov av transport utan vårdbehov kan du beställa sjuktransport. Sjuktransporter har möjlighet att administrera syrgas upp till 5 liter/min.

Sjuktransport beställs i första hand genom att fylla i formuläret för Vårdtransportbeställning på webben:

Vårdgivare kan även beställa sjuktransport genom att ringa till SOS Alarm på telefonnummer 08-454 21 00, välj knappval 1 för sjuktransport.

Sjuktransport kan beställas av både vårdgivare och invånare. Då invånaren gör en beställning görs den via telefonen och SOS Alarm avgör om personen är berättigad till sjuktransport.

Beställning av transport med vårdbehov

Du gör beställningen av ej brådskande avtransport, det vill säga avtransport längre än 30 minuter på en SOS Alarms webbportal där du loggar in med SITHS-kort. Det är SOS Alarm, som prioriterar och dirigerar transporter med vårdbehov. Om du saknar SITHS-kort, kontakta SOS Alarm på telefon 08-454 21 00 för instruktion.

Du behöver lämna uppgifter om:

  • patientens medicinska status
  • telefonnummer till beställaren
  • telefonnummer till hämtplats
  • hämtadress, alltså sjukhus eller inrättning, gatuadress, avdelning, mottagning, antal trappor, portkoder och hur ambulanspersonal kommer in då patienten befinner sig på en låst avdelning
  • patientens namn och personnummer
  • lämningsadress, alltså sjukhus, inrättning, gatuadress, avdelning, mottagning, antal trappor, portkoder och hur ambulanspersonalen kommer in om det är låst avdelning.

Transportmeddelande

Region Stockholm har tagit fram en blankett som ska användas vid beställning av transporter med vårdbehov mellan vårdenheter.

För att förenkla för vårdgivare som beställer transporter för patienter med vårdbehov, samt för att passa alla olika typer av vårdenheter inom region och kommuner har den tidigare transportjournalen ersatts av en ny blankett med benämningen transportmeddelande. Transportmeddelandet är inte en journalhandling och destrueras efter genomförd transport.

Transportmeddelandet förtydligar ansvaret mellan den vårdpersonal som beställt ambulansen, och ambulanspersonalen.

Obs! För närvarande fungerar det inte att skriva i vissa fält i dokumentet "Transportmeddelande vid transport mellan vårdenheter". Skriv ut blanketten och fyll i för hand.

Transportmeddelande vid transport mellan vårdenheter

Denna handling eller motsvarande ska alltid medfölja vid förbeställd transport av patient mellan vårdenheter (gäller till, från eller mellan såväl landstingets vårdenheter så som kommunala eller privat drivna enheter). Ifyllningsbar PDF.

Läs mer

Prehospital vård

Om hur den prehospitala vården i Stockholm prioriteras och samordnas, och vilka avtal som finns för olika former av ambulanssjukvård i Stockholms län.

Kontakt för vårdgivare

Anki Eriksson | Prehospital vård

Britt Stålhandske | Prehospital vård

Anneli Jonasson | Prehospital vård

Peter Hill | Prehospital vård

Marit von Rosen | Prehospital vård