Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Specialtransporter vid konstaterad smitta med Covid-19

Sjuktransportenheter finns i drift. dygnet runt veckans alla dagar. Sjuktransporter är avsedda att transportera personer som har behov av visst stöd eller omsorg under transporten eller för personer som har behov av att ligga ner under transporten. Sjuktransporter kan också transportera personer med misstänkt eller bekräftad Covid-19, som inte kan åka med sjukresa eller kollektivtrafik. Sjuktransporten ska ske mellan vårdinrättningar eller mellan folkbokföringsadress och vårdinrättning.

Sjuktransporttjänsten utförs av Samariten Ambulans AB och sjuktransportenheterna bemannas av ett team med två personal. Alla sjuktransportenheter får sina uppdrag via regionens prioriterings- och dirigeringstjänst hos SOS Alarm och kan snabbt få assistans av ambulans eller akutläkarbil om en patient skulle försämras under transporten.

Transportbeställning sker via Vårdtransportbeställningen eller på 08-454 21 00.

Beställning av transport utan vårdbehov

Är patienten i behov av transport utan vårdbehov kan du beställa sjuktransport. Sjuktransporter har möjlighet att administrera syrgas upp till 5 liter/min.

Sjuktransport beställs i första hand genom att fylla i formuläret för Vårdtransportbeställning:

Vårdgivare kan även beställa sjuktransport genom att ringa till SOS Alarm på telefonnummer 08-454 21 00 och välja knappval 1 för sjuktransport.

Sjuktransport kan beställas av både vårdgivare och privatpersoner. Då privatpersoner gör en beställning görs den via telefonen och SOS Alarm avgör om personen är berättigad till en sjuktransport.

Beställning av transport med vårdbehov

Vårdpersonal gör beställning av ej brådskande avtransport, det vill säga avtransport längre än 30 minuter, på SOS Alarms webbportal där inloggning sker med SITHS-kort. Det är SOS Alarm, som prioriterar och dirigerar transporter med vårdbehov.

Om du saknar SITHS-kort; kontakta SOS Alarm på telefon 08-454 21 00 för instruktion.

Vid beställning behöver följande uppgifter lämnas:

  • patientens medicinska status
  • telefonnummer till beställaren
  • telefonnummer till hämtplats
  • hämtadress; alltså sjukhus eller inrättning, gatuadress, avdelning, mottagning, antal trappor, portkoder och hur ambulanspersonal kommer in då patienten befinner sig på en låst avdelning
  • patientens namn och personnummer
  • lämningsadress; alltså sjukhus, inrättning, gatuadress, avdelning, mottagning, antal trappor, portkoder och hur ambulanspersonalen kommer in om det är låst avdelning.

Patienttransporter från närakuter

Rutin specifikt riktad till närakuterna för att säkerställa transport i rimlig tid och minimera väntetider för patient och personal i samband med stängning av närakuterna kl 22:00.

Transportmeddelande

Region Stockholm har tagit fram en blankett som ska användas vid beställning av transporter med vårdbehov mellan vårdenheter.

För att förenkla för vårdgivare som beställer transporter för patienter med vårdbehov, samt för att passa alla olika typer av vårdenheter inom region och kommuner har den tidigare transportjournalen ersatts av en ny blankett med benämningen transportmeddelande. Transportmeddelandet är inte en journalhandling och destrueras efter genomförd transport.

Transportmeddelandet förtydligar ansvaret mellan den vårdpersonal som beställt ambulansen, och ambulanspersonalen.

Observera: För närvarande fungerar det inte att skriva i vissa fält i dokumentet "Transportmeddelande vid transport mellan vårdenheter". Skriv ut blanketten och fyll i för hand.

Transportmeddelande vid transport mellan vårdenheter

Denna handling eller motsvarande ska alltid medfölja vid förbeställd transport av patient mellan vårdenheter (gäller till, från eller mellan såväl regionens vårdenheter så som kommunala eller privat drivna enheter). Ifyllningsbar PDF.

Läs mer

Så här beställer du vårdtransporter

Sammanställning och kortversion av information om vårdtransporter att skriva ut.

Fakta om transport av patienter mellan vårdenheter

Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10, kap 6).

Prehospital vård

Om hur den prehospitala vården i Stockholm prioriteras och samordnas, och vilka avtal som finns för olika former av ambulanssjukvård i Stockholms län.

Kontakt för vårdgivare

Anki Eriksson | Prehospital vård

Britt Stålhandske | Prehospital vård

Anneli Jonasson | Prehospital vård

Peter Hill | Prehospital vård

Marit von Rosen | Prehospital vård

 

 

  • Uppdaterad: 14 december 2020

  • Faktagranskad: 4 november 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Anneli Jonasson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen