Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det finns olika typer av transportenheter inom den prehospitala vården i Region Stockholm, exempelvis sjuktransport, transportambulans, ambulans och intensivvårdsambulans. Vilken typ av transportenhet som beställs beror alltid på patientens medicinska tillstånd och behov av vård eller omsorg. Det är regionens prioriterings- och dirigeringstjänst på SOS Alarm som avgör vilken typ av transportenhet som utför transporten.

Livshotande och brådskande transport

Vid livshotande tillstånd; ring 112.

Vid brådskande transport, där tiden för avtransport är kortare än 30 minuter; kontakta SOS Alarm på telefon 08-454 21 00.

Sjuktransporter

Sjuktransportenheter finns i drift, dygnet runt veckans alla dagar. Sjuktransporter är avsedda att transportera personer som har behov av visst stöd eller omsorg under transporten eller för personer som har behov av att ligga ner under transporten. 

Sjuktransporttjänsten utförs av Samariten Ambulans AB och sjuktransportenheterna bemannas av ett team med två personal. Alla sjuktransportenheter får sina uppdrag via regionens prioriterings- och dirigeringstjänst hos SOS Alarm och kan snabbt få assistans av ambulans eller akutläkarbil om en patient skulle försämras under transporten.

Transportbeställning sker via Vårdtransportbeställningen eller på 08-454 21 00.

Beställning av transport utan vårdbehov

Är patienten i behov av transport utan vårdbehov kan du beställa sjuktransport. Sjuktransporter har möjlighet att administrera syrgas upp till 5 liter/min.

Sjuktransport beställs i första hand genom att fylla i formuläret för Vårdtransportbeställning:

Vårdgivare kan även beställa sjuktransport genom att ringa till SOS Alarm på telefonnummer 08-454 21 00 och välja knappval 1 för sjuktransport.

Sjuktransport kan beställas av både vårdgivare och privatpersoner. Då privatpersoner gör en beställning görs den via telefonen och SOS Alarm avgör om personen är berättigad till en sjuktransport.

Beställning av transport med vårdbehov

Vårdpersonal gör beställning av ej brådskande avtransport, det vill säga avtransport längre än 30 minuter, på SOS Alarms webbportal där inloggning sker med SITHS-kort. Det är SOS Alarm, som prioriterar och dirigerar transporter med vårdbehov.

Om du saknar SITHS-kort; kontakta SOS Alarm på telefon 08-454 21 00 för instruktion.

Vid beställning behöver följande uppgifter lämnas:

  • patientens medicinska status
  • telefonnummer till beställaren
  • telefonnummer till hämtplats
  • hämtadress; alltså sjukhus eller inrättning, gatuadress, avdelning, mottagning, antal trappor, portkoder och hur ambulanspersonal kommer in då patienten befinner sig på en låst avdelning
  • patientens namn och personnummer
  • lämningsadress; alltså sjukhus, inrättning, gatuadress, avdelning, mottagning, antal trappor, portkoder och hur ambulanspersonalen kommer in om det är låst avdelning.

Patienttransporter från närakuter

Rutin specifikt riktad till närakuterna för att säkerställa transport i rimlig tid och minimera väntetider för patient och personal i samband med stängning av närakuterna klockan 22:00.

Direktiv nr 58 till den prehospitala vården i Region Stockholm.

Transportmeddelande

Region Stockholm har tagit fram en blankett som ska användas vid beställning av transporter med vårdbehov mellan vårdenheter.

För att förenkla för vårdgivare som beställer transporter för patienter med vårdbehov, samt för att passa alla olika typer av vårdenheter inom region och kommuner har den tidigare transportjournalen ersatts av en ny blankett med benämningen transportmeddelande. Transportmeddelandet är inte en journalhandling och destrueras efter genomförd transport.

Transportmeddelandet förtydligar ansvaret mellan den vårdpersonal som beställt ambulansen, och ambulanspersonalen.

Denna handling eller motsvarande ska alltid medfölja vid förbeställd transport av patient mellan vårdenheter (gäller till, från eller mellan såväl regionens vårdenheter så som kommunala eller privat drivna enheter).

Läs mer

Sammanställning och kortversion av information om vårdtransporter att skriva ut.

Om hur den prehospitala vården i Stockholm prioriteras och samordnas, och vilka avtal som finns för olika former av ambulanssjukvård i Stockholms län.

Kontakt för vårdgivare

Anki Eriksson|Prehospital vård

Birgitta Kamrén|Prehospital vård

Anneli Jonasson|Prehospital vård

Peter Hill|Prehospital vård

  • Uppdaterad: 14 november 2023

  • Faktagranskad: 14 november 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Anneli Jonasson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen