Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm har  avtal med Samariten Ambulans AB för sjuktransporter inom Stockholms län och i vissa fall utanför länet.

Tjänsten sjuktransport är till för patienter som inte har ett medicinskt vårdbehov under transporten men som har ett eller flera av nedanstående behov:

 • behov av omsorg och stöd under transporten exempelvis på grund av ålder, funktionsnedsättning eller demenssjukdom
 • behov av att ligga ner under transporten
 • behov av att sitta på bår under transporten
 • ordination på syrgas på högst 5 liter per minut via grimma
 • behov att åka till, från eller mellan av Region Stockholm-finansierad vårdenhet
 • behov att ha med en (1) medföljande närstående eller personlig assistent
 • behov att ta med förflyttningshjälpmedel exempelvis hopfällbar rullstol samt ett (1) handbagage.

Sjuktransporterna koordineras från Region Stockholms prioriterings- och dirigeringstjänst på SOS Alarm som har överblick över alla ambulanser, transportambulanser och sjuktransporter i länet. Det innebär en bättre samordning av resurserna.

Samariten Ambulans AB har 30 bilar som beräknas kunna göra mer än hundra transporter per dag. Syftet med avtalet är att det ska gå smidigt att få en transport från exempelvis akuten till äldrevården eller hem till bostaden. Verksamheten bedrivs dygnet runt, årets alla dagar. Transporten är kostnadsfri för patienten.

Beställning av sjuktransport

Sjuktransport beställs i första hand genom att fylla i formuläret för Vårdtransportbeställning på webben:

Vårdgivare kan även beställa sjuktransport genom att ringa till SOS Alarm på telefonnummer 08-454 21 00, välj knappval 1 för sjuktransport.

Sjuktransport kan beställas av både vårdgivare och invånare. Då invånaren gör en beställning görs den via telefonen och SOS Alarm avgör om personen har behov av sjuktransport.

Sammanställning och kortversion av information om vårdtransporter att skriva ut.

Skillnaden mellan sjuktransport och sjukresa

Sjuktransport

För patienter utan medicinskt vårdbehov men med behov av stöd och omsorg och som behöver ligga eller sitta på bår under transporten.

Sjukresa

Sjukresa sker med taxi eller specialfordon för den som inte har något vårdbehov men som har svårt att åka med kollektivtrafiken. Patienten har ett sjukresekort. Läs mer här:

Kontakt

SOS Alarm kundsupport

Kontakt för lösenord, inloggningsfrågor till beställning av sjuktransport med mera.

Kontaktperson på Samariten Ambulans AB

Kontaktperson för avvikelser, praktiska frågor om tjänsten.

Kontaktperson Region Stockholm

Kontaktperson för avtalsfrågor:

Anneli Jonasson|Prehospital vård

 • Uppdaterad: 15 augusti 2023

 • Faktagranskad: 15 augusti 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Anneli Jonasson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen