Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tolkning med tecken som stöd är de vanligaste tolkmetoderna för vuxna personer med funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk finns också stödtjänsterna taltjänst och teletal.

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning innebär tolkning, ofta simultan, mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Teckenspråket har en egen grammatik och följer inte det talade svenska språkets grammatik. Många personer med dövhet eller hörselskada har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och svenska som sitt andraspråk.

Dövblindtolkning

Dövblindtolkning är en tolkmetod som används för personer som har en kombination av syn- och hörselnedsättning. Dövblindtolkning innebär förmedling av både syn- och hörselintryck och sker genom tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning.

Skrivtolkning

Skrivtolkning innebär att det som sägs överförs till skriftlig form för personer som har förvärvat dövhet eller grav hörselskada i vuxen ålder, vuxendöva. Personen med dövhet kan följa det som sägs genom att tolken till exempel skriver simultant.

Tecken som stöd - TSS-tolkning

Tolkning med tecken som stöd innebär att tolken använder tecken som ett stöd för avläsning. TSS-tolkning används av vissa vuxendöva.

Andra stödtjänster

Andra tjänster som finns för vuxna personer med funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk är taltjänst och teletal. Det innebär att en person som har erfarenhet av att förstå och tolka människor med olika kommunikativa nedsättningar stödjer patienten i kommunikationen med olika vårdgivare.

Taltjänst innebär att personen finns med vid mötet och teletal innebär att personen finns med på distans via telefon. Båda tjänsterna är kostnadsfria.

Taltjänst beställs via 08-123 351 20 eller via e-post.
taltjanst@sll.se

Teletal beställs via 020-22 11 44.

  • Uppdaterad: 9 oktober 2020

  • Faktagranskad: 8 oktober 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Britt Fälth, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen