Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tolkning med tecken som stöd är de vanligaste tolkmetoderna för personer med dövhet, dövblindhet eller hörselskada. Dessa tjänster förmedlas av Tolkcentralen, SLSO.

För vuxna personer med funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk finns också stödtjänsterna Taltjänst (förmedlas av Habiliteringen inom SLSO) och Teletal (nationell tjänst), se längst ner på sidan.

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning innebär simultan tolkning mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Teckenspråket har en egen grammatik och följer inte det talade svenska språkets grammatik. Många personer med dövhet har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och svenska som sitt andraspråk.

Dövblindtolkning

Dövblindtolkning är en tolkmetod som används för personer som har en kombination av syn- och hörselnedsättning. Dövblindtolkning innebär förmedling av både syn- och hörselintryck och sker genom tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning.

Skrivtolkning

Skrivtolkning innebär att det som sägs överförs till skriven svenska. Personen med dövhet eller grav hörselskada kan följa det som sägs genom att tolken skriver simultant.

Tecken som stöd - TSS-tolkning

Tolkning med tecken som stöd innebär att tolken använder tecken som ett stöd för avläsning. TSS-tolkning används av vissa personer med grav hörselskada.

Andra stödtjänster

Andra tjänster som finns för vuxna personer med funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk är taltjänst och teletal. Det innebär att en person som har erfarenhet av att förstå och tolka människor med olika kommunikativa nedsättningar stödjer patienten i kommunikationen med olika vårdgivare.

Taltjänst innebär att personen finns med vid mötet och teletal innebär att personen finns med på distans via telefon. Båda tjänsterna är kostnadsfria.

Taltjänst beställs via telefon eller e-post.Teletal beställs via telefon: 020-22 11 44.

  • Uppdaterad: 12 januari 2022

  • Faktagranskad: 12 januari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen