Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tolktjänster erbjuds endast på distans med vissa undantag

För att undvika smittspridning av covid-19 erbjuds endast tolkning på distans. Läs mer om vissa undantag i beslutet.

Beslut om undantag från tidigare beslut om distanstolkning

Samlad information om tolktjänster

När en patient har svårt att göra sig förstådd och tillgodogöra sig information på svenska eller är allvarligt hörsel- eller talskadad behöver en tolk närvara vid patientmötet, både för patientens och vårdgivarens säkerhet.
Det är du som vårdgivare som ansvarar både för att tolkning sker per telefon och för att ringa upp tolken när du är redo att börja samtalet. Telefonnummer till tolken finns på orderbekräftelsen.

Här hittar du information om olika tolktjänster.

Talade språk

Här finns information om olika tolktjänster inom talade språk och hur de bokas och används. Distanstolkning, bokad eller obokad, är förstahandsvalet.

Teckenspråk, dövblindtolkning, skrivtolkning, TSS

Här finns information om olika tolktjänster för patienter med dövhet, dövblindhet och grav hörselskada. Läs om hur tecken-, döv- och skrivtolkning samt TSS (tecken som stödtjänster) bokas och används.