Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tolktjänster i Region Stockholm

När en patient har svårt att göra sig förstådd och tillgodogöra sig information på svenska eller är allvarligt hörsel- eller talskadad behöver en tolk närvara vid patientmötet, både för patientens och vårdgivarens säkerhet. Det är du som vårdgivare som ansvarar både för att tolkning sker per telefon och för att ringa upp tolken när du är redo att börja samtalet. Telefonnummer till tolken finns på orderbekräftelsen.

Använd distanstolkning i första hand som har många fördelar. I en del fall krävs dock tolk på plats. Varje vårdgivare anpassar sin verksamhet och ansvarar för att det blir ett tryggt och säkert patientmöte.

På den här sidan hittar du information om olika tolktjänster inom talade språk samt teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk eller tecken som stöd (TSS).

Talade språk

Här finns information om olika tolktjänster inom talade språk och hur de bokas och används. Distanstolkning, bokad eller obokad, är förstahandsvalet.

Teckenspråk, dövblindtolkning, skrivtolkning, TSS

Här finns information om olika tolktjänster för patienter med dövhet, dövblindhet och grav hörselskada. Läs om hur tecken-, döv- och skrivtolkning samt TSS (tecken som stödtjänster) bokas och används.