Brödsmule-navigation

Tolktjänster erbjuds endast på distans med vissa undantag

För att undvika smittspridning av covid-19 erbjuds endast tolkning på distans, med vissa undantag.

Samlad information om tolktjänster

När en patient har svårt att göra sig förstådd och tillgodogöra sig information på svenska eller är allvarligt hörsel- eller talskadad behöver en tolk närvara vid patientmötet, både för patientens och vårdgivarens säkerhet.
Det är du som vårdgivare som ansvarar både för att tolkning sker per telefon och för att ringa upp tolken när du är redo att börja samtalet. Telefonnummer till tolken finns på orderbekräftelsen.

Här hittar du information om olika tolktjänster.