Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Tolktjänster i Region Stockholm

Här finns information om olika tolktjänster inom talade språk samt teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk eller tecken som stöd (TSS).

Du hittar även information om kommunikationsstöden Taltjänst och Teletal för vuxna med funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk.

Varje vårdgivare anpassar sin verksamhet och ansvarar för att det blir ett tryggt och säkert patientmöte.