Till start

Vårdgivarguiden

Informationsblad till nyblivna eller blivande föräldrar som kan delas ut på barnmorskemottagningar, förlossning/eftervård, eller barnavårdscentral.

Informationsblad på svenska

Informationsbladet på svenska går att beställa, laddas ner eller skrivas ut.

För beställning eller egen utskrift. När bladet beställs trycks det i A5-format. Vid nerladdning och egen utskrift är det i A4-format.

Informationsblad på andra språk

Översättningar finns på arabiska, somaliska och engelska som kan laddas ner eller skrivas ut.

Informationsblad översatt på engelska. För nerladdning eller egen utskrift, A4.

Informationsblad översatt på arabiska. För nerladdning eller egen utskrift, A4.

Informationsblad översatt på somaliska. För nerladdning eller egen utskrift, A4.

  • Uppdaterad: 17 maj 2023

  • Faktagranskad: 17 maj 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Irina Öström Zetterman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen