Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdraget

Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset har ett likartat uppdrag inom klinisk fysiologi, som vårdvalet för klinisk fysiologi.

Uppdraget innebär att tillhandahålla tjänster inom klinisk fysiologi som ett diagnostiskt stöd till andra specialiteter. Tjänsterna utförs på medicinsk indikation efter remiss från öppen- och slutenvård utanför akutsjukhusens organisation.

Undersökningarna, som utgår från funktions- och bildgivande metoder, är huvudsakligen inriktade på hjärta, blodkärl, lungor, mag-tarmkanal och njurar.

Uppdraget består i likhet med vårdvalet av ett obligatoriskt basuppdrag och flera tilläggsuppdrag. Akutsjukhusen har samtidigt ett stort utbildningsuppdrag.

Verksamma vårdgivare

Verksamma vårdgivare inom klinisk fysiologi, i vårdvalet och på akutsjukhusen. Uppdaterad 1 november 2022.

Utbud av tjänster och prislistor

Tjänsteutbudet inom klinisk fysiologi. Uppdaterad 1 april 2022.

Kontakt för vårdgivare

Karin Almkvist| Avdelningen för Närsjukvård

Vårdval klinisk fysiologi

Uppdraget är att tillhandahålla tjänster inom klinisk fysiologi som ett diagnostiskt stöd till andra specialiteter. Ansökningshandlingar, checklistor, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

  • Uppdaterad: 23 maj 2022

  • Faktagranskad: 23 maj 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Cecilia Widberg , Hälso- och sjukvårdsförvaltningen