Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Närakuterna i Region Stockholm ska tillsammans med andra aktörer inom närsjukvården erbjuda patienter med akuta vårdbehov en god och säker vård med hög medicinsk kvalitet och tillgänglighet. I denna samverkan ingår även akutsjukhusens akutmottagningar, somatiska specialistmottagningar, husläkarmottagningar, psykiatri, ambulanssjukvård och jourläkarbilar.

Närakuterna ska:

  • Erbjuda ett tydligt alternativ för patienter som har akuta vårdbehov som inte kan anstå och som inte har behov av akutsjukhusets resurser.
  • Erbjuda ett enhetligt och medicinskt kvalificerat omhändertagande.
  • Ge 1177 Vårdguiden, akutmottagningarna och ambulanssjukvården förutsättningar för en patientssäker styrning av patienter till närakuterna.

Specifik uppdragsbeskrivning

Vårdgivare med avtal

Närakutens uppdrag, patientavgifter och öppettider.

Rapportera, ersätta

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisning gäller från 1 januari 2021

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2021. Uppdaterad 8 juni 2021.

Rapporteringsanvisning gäller från 1 januari 2022

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2022. Uppdaterad 1 april 2022.

Ersättningsvillkor

Produkt och prislista

Gäller från 1 januari 2022.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar. 

Informationshantering

Kontakt för vårdgivare

Maria Lind|Handläggare

Avdelningen för Allmänmedicin Närsjukvård

Hänvisningsstöd

Symtombaserat beslutsstöd för att hänvisa patienter vid första vårdkontakt.

  • Uppdaterad: 18 mars 2022

  • Faktagranskad: 27 januari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Lind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen