Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet allmän barn- och ungdomstandvård omfattar ett obligatoriskt uppdrag och ett valbart uppdrag:

Obligatoriskt uppdrag

  • regelbunden och fullständig allmäntandvård till barn och unga mellan 3 och 23 år
  • undersökning och förebyggande åtgärder till 1- och 2-åringar i vårdbehovsområde 3 och 4
  • akuttandvård till barn mellan 0 och 2 år
  • regelbunden och fullständig allmäntandvård till barn och unga som är folkbokförda i annat län och placerade i vård utanför det egna hemmet inom Stockholms län.
  • akutvård till barn och unga mellan 0 och 23 år som är folkbokförda i annat län.

Valbart uppdrag

  • Områdesansvar för olistade barn och ungdomar.

Områdesansvar. Geografisk indelning. Gäller från 1 juni 2022.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Förfrågningsunderlaget utgörs av en ansökningsinbjudan med tillhörande ansökningsblankett samt en förlaga till avtal (huvuddokument och bilagor). Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 8 maj 2024

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 8 maj 2024.

Förfrågningsunderlag som gäller från 3 maj 2023

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 3 maj 2023.

Vårdgivare med avtal

Ersättning

Gäller från 1 februari 2022.

Gäller från 8 maj 2024.

Gäller från 3 maj 2023.

Ersättning för områdesansvar. Gäller från 1 juni 2022.

Pris- och åtgärdsförteckning för tandvård inom den av små privata vårdgivare finansierade riskpotten ligger till grund för fakturor avseende direktrapporterad och förhandsbedömd vård. Gäller från 8 maj 2024.

Pris- och åtgärdsförteckning för tandvård inom den av små privata vårdgivare finansierade riskpotten ligger till grund för fakturor avseende direktrapporterad och förhandsbedömd vård. Gäller från 3 maj 2023.

Pris- och åtgärdsförteckning för akuttandvård ligger till grund för fakturor avseende akuttandvård inom allmäntandvården. Gäller från 8 maj 2024.

Pris- och åtgärdsförteckning för akuttandvård ligger till grund för fakturor avseende akuttandvård inom allmäntandvården. Gäller från 3 maj 2023.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Dokumentet innehåller instruktioner om hur du ansöker samt samtliga krav som tillsammans utgör förutsättningar för att en ansökan ska godkännas inom vårdvalet.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Verksamhet vid flera mottagningar

Ska läggas som bilaga till ansökan om en vårdgivare vill bedriva verksamhet vid flera mottagningar.

Registrera/ändra uppgifter i Elektroniska katalogen, Ek

För att en mottagning ska synas på 1177.se måste vissa uppgifter registreras i Region Stockholms Elektroniska Katalog , Ek. Blanketten skickas ifylld tillsammans med ansökan om godkännande.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Avser uppsägning från vårdgivarens sida. Uppsägningstiden framgår av avtalet. Uppdaterad 22 maj 2024.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 11 juni 2024

  • Faktagranskad: 11 juni 2024

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Hedberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen