Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

ASIH:s och husläkarens uppdrag

Rutiner för medicinering och andra vårdåtgärder skiljer mellan olika ASIH. När en patient skrivs in i ASIH har verksamheten tagit på sig ett medicinskt helhetsansvar. Om patienten behöver insulin, benlindning och dylikt ska detta utföras av ASIH.

Remittering

Vårdval

Rapportering

Faktura

Övriga frågor

Mer information

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

  • Uppdaterad: 4 oktober 2023

  • Faktagranskad: 4 oktober 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Ninos Kerimo, hälso- och sjukvårdsförvaltningen