Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tilläggsuppdrag amningsmottagning, utökad amningsvård till föräldrar

Tilläggsuppdraget riktar sig till de barn och föräldrar som har behov av ett utökat amningsstöd och ska erbjudas kvalificerad amningsrådgivning dels på eget BVC, men också till barn listade på andra BVC i upptagningsområdet.

Uppdrag och målgrupp

Målgrupp för tilläggsuppdrag amningsmottagning är barn och föräldrar med behov av utökat amningsstöd som ej kan tillgodoses inom barnavårdscentralens basuppdrag och som inte ingår i akutsjukhusens uppdrag.

BVC med tilläggsuppdraget ska erbjuda kvalificerad amningsrådgivning till barn och föräldrar i behov av utökat amningsstöd. Insatserna ska erbjudas både fysiskt och på distans, på mottagning, eller i hemmet. I uppdraget ingår också att bedöma amningsproblematik utifrån nationella och regionala riktlinjer, samt att vid behov remittera medicinskt motiverade amningsbesök till akutsjukhus.

BVC med tilläggsuppdraget ska samverka med andra barnavårdscentraler i närområdet för att sammantaget ansvara för ett primärt barnunderlag med cirka 5000 barn under ett års ålder. Samverkan ska också ske med andra aktörer, så som barnmorskemottagningar, familjecentraler, husläkarmottagningar samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Deltagande i amningsnätverk är obligatoriskt.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

Tilläggsuppdraget amningsmottagning ersätts med både en uppdragsrelaterad och en produktionsrelaterad ersättning, se förfrågningsunderlag avsnitt 7.2.4.4.2

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 september 2022.

Diagnoskoder

Riktlinjer och diagnoskoder för amningsmottagningar inom Region Stockholm.

Beskriver hur du registrerar diagnoskoder så att det kommer med både i journalanteckning och i kassan.

Ansök om avtal

Under vårdval BVC – Stockholm finns information om de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet, samt ansökningsblankett.

Omfattar barnhälsovård för barn 0-5 år i enlighet med barnhälsovårdens basprogram, och individuellt stöd och insatser utifrån barns och föräldrars olika behov. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Kontakt för vårdgivare

Bodil Håkansson|Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård

Relaterat

En manual för planering och genomförande av amningsmottagning på barnavårdscentral, BVC.

  • Uppdaterad: 4 september 2023

  • Faktagranskad: 4 september 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Bodil Håkansson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen