Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är barn och unga i åldern 3–23 år med tandregleringscheck.

Vårdvalet tandregleringsvård för barn och ungdomar omfattar:

  • utredningar och specialiserad tandregleringsvård
  • tandregleringsvård i kombination med ortognatkirurgi
  • konsultationer från specialisttandläkare med annan specialitet.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 maj 2022

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 maj 2022.

Förfrågningsunderlag som gäller från 3 maj 2023

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 3 maj 2023.

Vårdgivare med avtal

Ersättning

Gäller från och med 1 mars 2020.

Patientinformation

Ansöka om avtal

Vårdgivaren måste bli godkänd av hälso- och sjukvårdsnämnden för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Uppföljning utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

Registrera/ändra uppgifter

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 24 februari 2023

  • Faktagranskad: 12 augusti 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Hedberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen