Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta avtalsområde är barn och unga i åldern 3–23 år som beviljats avgiftsfri tandregleringsbehandling. Varje år beviljas cirka 7 000 barn och unga en tandregleringsbehandling.

Tandregleringsvård för barn och ungdomar omfattar:

  • utredningar och specialiserad tandregleringsvård
  • tandregleringsvård i kombination med ortognatkirurgi
  • konsultationer från specialisttandläkare med annan specialitet.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de krav som är aktuella för vårdgivare inom avtalsområdet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 september 2023

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 september 2023.

Förfrågningsunderlag som gäller från 3 maj 2023

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 3 maj 2023.

Vårdgivare med avtal

Ersättning

Gäller från 3 maj 2023.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Patientinformation

Ansöka om avtal

Vårdgivaren måste bli godkänd av primärvårdsnämnden för att få bedriva verksamhet med ersättning från Region Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande.  

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Uppföljning utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

Registrera/ändra uppgifter

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm. Mer om detta kan du läsa i förfrågningsunderlaget.

Avser uppsägning från vårdgivarens sida. Uppsägningstiden framgår av avtalet.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 31 augusti 2023

  • Faktagranskad: 10 augusti 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Hedberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen