Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccinordination

Vaccination ordineras i journalsystemet Vaccinera. Ordination ska göras inför varje vaccindos.

Journalföring av vaccination

Journalföring ska ske i Vaccinera så snart som möjligt efter vaccinationstillfället. Vaccinera är kopplat till Nationella vaccinationsregistret, NVR.

Den obligatoriska dokumentation som görs i Vaccinera är inte tillgänglig i TakeCare, NPÖ eller Journal via nätet. En kompletterande dokumentation kan behöva göras.

Person utan svenskt personnummer eller id-handling

Alla personer som vistas i Sverige ska kunna erbjudas vaccin. Ingen som vill bli vaccinerad ska nekas vaccination. Det är viktigt att hålla reda på vilka personer som är vaccinerade och med vilket vaccin, för att veta när och med vilket vaccin nästa vaccination ska ges.

Legitimering

När det gäller legitimering, kan följande alternativ användas om person saknar giltig svensk id-handling:

 1. Utländsk id-handling såsom pass, körkort, id-kort
 2. Annan person som kan legitimera sig intygar den aktuella individens identitet.

Registrering

Personer som saknar personnummer ska i första hand registreras på samordningsnummer, i andra hand på reservnummer och i tredje hand som ”identitet okänd” vid journalföring i Vaccinera.

 1. Använd redan befintligt reservnummer/samordningsnummer/ LMA-nummer.
 2. Skapa ett nytt reservnummer. Detta kräver tillgång till journalsystem som kan tillhandahålla nya reservnummer och kan utföras av husläkarmottagning eller annan ordinarie sjukvårdsinrättning, men inte av vaccinationsmottagning.
 3. Registrera vaccinationen för ”okänd person” i Vaccinera.
 4. Vid varje given dos är det viktigt att ge ett intyg från Vaccinera att vaccinet getts som vederbörande kan visa upp vid påföljande doser.

Redan journalförda registreringar kan behöva justeras till samordningsnummer. Instruktioner om hur detta görs finns på Vaccineras startsida.

Kontakt

Vid behov av support för Vaccinera, kontakta serviceförvaltningens servicedesk.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Läs mer

  • Uppdaterad: 19 januari 2024

  • Faktagranskad: 20 september 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Angelica Bexander, hälso- och sjukvårdsförvaltningen