Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Läkare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL har möjlighet att överlåta sin verksamhet till en annan vårdgivare. Det kallas "förfarande om ersättningsetablering". Ansökningsprocessen är ingen regelrätt upphandling, men proceduren är ungefär densamma.

Digitalt system för upphandling

Ersättningsetableringar handläggs via ett digitalt system för upphandling.

Aktuella ansökningsinbjudningar hittar du under länken:

Genom att klicka på en ansökningsinbjudan på webbplatsen Region Stockholms upphandlingar - opic kommer du till det verktyg som ska användas vid ansökningar.

Support

På webbplatsen Mercell Tendsign finns instruktionsfilmer om hur det går till att lägga upp konto, hämta ansökningsdokument och att lämna in ansökan/anbud, samt kontaktuppgifter till systemsupport.

Personlig support i upphandlingssystemet Mercell Tendsign tillhandahålls normalt helgfri vardag 7–17.

Ansökningsblanketter för samverkansavtal

Ersättningsetableringar har tidigare inte annonserats av Region Stockholm inom specialiteter där vårdval införts. Annonsering görs nu i enlighet med krav i domstolspraxis.

Efter annonseringen görs en bedömning av om samverkansavtal kan ingås. Efter utvärdering kan ärendet komma att avskrivas i de fall regionen bedömer att det finns vårdval inom den aktuella specialiteten vilket i sådant fall hindrar regionen att teckna samverkansavtal med sökande.

Överlåtna etableringar

Här visas de etableringar där beslut har tagits för överlåtelse.

Uppdaterad juli 2024.

Kontakt

Karin Bengtsson

Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

Mats Nilsson

Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

Ersättningsetableringar

Om du har rätt till läkarvårdsersättning enligt LOL, kan du ansöka om att överlåta din verksamhet via ett upphandlingsförfarande i Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 10 juli 2024

  • Faktagranskad: 10 juli 2024

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Karin Bengtsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen