Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personer kan ha en adress i Stockholm, men vara folkbokförda i annat län. Personen räknas då som utomlänspatient. Därmed ska det län patienten är folkbokförd i debiteras för den vård som patienten sökt.

En sökning på personnummer kan göras i ARV-portalen för att ta reda på var personen är folkbokförd.
I ARV-portalen välj: Patient > Sök på patient.
Information om ARV-portalen

Det är alltid vårdgivarens ansvar att kontrollera var patienten är folkbokförd vid besökstillfället, oavsett vilken adress hen har angett.

Besök av utomlänspatienter måste redovisas i ARV-portalen inom sex månader från besöksdatumet. Äldre besök ersätts inte. Besöken registreras som ett vanligt patientbesök.

Regioner kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Kravet innebär att utomlänspatienter kan behöva annan hantering än patienter skrivna i Region Stockholm. Redovisade besök gällande patienter från län som omfattas av remisskrav makuleras om det inte finns någon remiss som styrker debiteringen.

Hur vet jag vilka regioner som kräver remiss?

En sammanställning av län med krav på remiss ges ut av Sveriges kommuner och regioner, SKR varje år.

Hur lång giltighetstid har en remiss?

Om inget annat anges gäller remissen i ett år från utfärdandet. Behöver patienten återkomma efter att remissens giltighetstid har gått ut så krävs en ny remiss.

För akutbesök behövs ingen remiss. Det gäller alltså även de patienter som kommer från regioner som omfattas av remisskrav.

Beställning av medicinsk service för utomlänspatient

Om du som vårdgivare tar emot en patient och beställer medicinsk service ska hemregionen bekosta utförda prover. Den som fakturerar för utförd medicinsk service ska därmed fakturera hemregionen direkt och inte via beställaren i annan region.

Läs mer i SKR:s bestämmelser om beställning av medicinsk service hos andra regioner.

  • Uppdaterad: 14 september 2023

  • Faktagranskad: 14 september 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Charlotte Björnmalm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen