Brödsmule-navigation

Det finns tre akutmottagningar med specialiserad beroendevård i Stockholms län. Beroendeakuten Stockholm och PRIMA Maria beroendeakut som vänder sig till vuxna samt Maria Ungdom Akut- och heldygnsvård, Beroendecentrum Stockholm som vänder sig till unga under 20 år.

Akutmottagningarna är öppna dygnet runt, året runt. Hit kommer patienter med ambulans eller polistransport för bedömning. Det går också att söka själv eller tillsammans med närstående vid akuta tillstånd till följd av alkohol, narkotika eller läkemedel. Vid behov av akut behandling som kräver sluten vård finns detta i direkt anslutning till de tre akutmottagningarna.

Vård enligt lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT ges vid Beroendeakuten Stockholm och Maria Ungdom Akut- och heldygnsvård, Beroendecentrum Stockholm.

Lokala beroendemottagningar är tillgängliga för telefonrådgivning vardagar klockan 8-16.

Läs mer

Samlad information om avtal och uppdrag inom specialiserad beroendevård för barn, ungdomar och vuxna.