Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Samverkansöverenskommelsen om barn i behov av särskilt stöd (BUS) är framtagen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm och Storsthlm.

Dokumenten finns på den digitala samlingsplatsen för samverkan mellan regionen och kommunerna på storsthlm.se:

Samordnad individuell vårdplan

Ifyllningsbart dokument för nedladdning.

Ifyllningsbart dokument för nedladdning.

Läkarintyg för särskild kost i skolan

Avvikelsehantering

Det finns rutiner för att rapportera de samverkansproblem, gällande överenskommelsen om barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS), som finns inom Stockholms län. BUS-sekretariatet har tagit fram rutiner för att identifiera och förbättra samverkan mellan kommun och region som berör barn och unga i behov av särskilt stöd. Avvikelserapporteringen gäller både arbetet i stort, samt de lokala BUS-grupper som finns ute i kommunerna.

En kopia på avvikelseblanketten ska för kännedom skickas till BUS-sekretariatet via funktionsbrevlådor, se adresser nedan. BUS-sekretariatet består av tjänstemän från Storsthlm och regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning. BUS-sekretariatet informerar BUSSAM om inkomna avvikelser samt bedömer om det finns avvikelser som pekar på behov av att riktlinjer, förtydliganden eller samverkansrutiner behöver tas fram på regional nivå. BUS-sekretariatet utreder inte enskilda avvikelser.

Blanketten gäller avvikelser i förhållande till BUS-överenskommelsen.

Kontakt

BUS-avvikelser hsf

BUS-avvikelser Storsthlm

Läs mer

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

PM om barn i behov av särskilt stöd (BUS) och det länsövergripande utvecklingsarbetet under 2018. Uppdaterat 15 april 2019.

  • Uppdaterad: 10 november 2022

  • Faktagranskad: 28 juni 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Maria Andersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen