Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Är den tandvård som krävs för att patienten ska kunna äta. Om patienten inte klarar en omfattande tandbehandling ska behandlingen i stället motverka smärta och obehag.

När det gäller nödvändig tandvård får patienten ett tandvårdsstödsintyg som berättigar till besök hos valfri tandläkare eller tandhygienist. I samband med besöket ska patienten visa upp legitimation.

För nödvändig tandvård betalar patienten samma avgift som inom hälso- och sjukvården. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet och registreras av vårdgivaren i regionens elektroniska e-frikortstjänst. Vårdgivare som inte är anslutna till e-frikortstjänsten ska uppmana patienten att behålla besökskvittot och vända sig till en ansluten vårdgivare som kan hjälpa denne att registrera avgiften i frikortstjänsten.

Alla som har rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård. Det är

  • personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och samtidigt har en beviljad insats,
  • personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Behovsbedömning

För att en person ska bli berättigad till tandvårdsstöd måste först en bedömning av omvårdnadsbehovet göras. Det är i första hand biståndsbedömare, LSS-handläggare eller enhetschef inom kommunernas äldre- och handikappomsorg som gör det.

En patient eller patientens anhöriga har också möjlighet att ansöka om intyg direkt hos tandvårdsenheten. Patientens omvårdnadsbehov måste då styrkas av en läkare eller distriktssköterska med god kännedom om patienten. Man ska dock i första hand ta kontakt med kommunen eller stadsdelen.

Tandvårdsstödsintyg

Patienter som har ett av Region Stockholms tandvårdsstödsintyg kan se sitt digitala intyg på e-tjänsterna på 1177.se.

Så här hittar patienten sitt digitala intyg:

  • Logga in på 1177.se
  • Välj "Övriga tjänster"
  • Skrolla ner till "Tandvårdsintyg"

Prislistor och anvisningar

Här finns alla pris- och åtgärdslistor samt anvisningar för tandvårdsstöd för tandvården samlat.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30202, 104 25 Stockholm

Relaterat

  • Uppdaterad: 1 mars 2024

  • Faktagranskad: 14 september 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Simon Linnér, hälso- och sjukvårdsförvaltningen