Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Viss tandvård kan ingå som ett led i en sjukdomsbehandling. Det kan handla om att patienten till exempel

  • fått en tandskada i samband med ett epileptiskt anfall
  • måste vara helt fri från infektion inför en operation
  • är extremt tandvårdsrädd.

Oftast är det en läkare som remitterar patienten till tandvården, exempelvis inför eller i samband med en operation, medicinering eller för att läkaren ska få hjälp att fastställa en viss diagnos. Patienten betalar samma avgift som gäller för hälso- och sjukvården. Kostnaderna ingår i högkostnadsskyddet.

Grundregel för rätt till sjukdomsbehandling

En grundregel för att patienten ska ha rätt till en tandvårdsbehandling är att behandlingen genomförs under en begränsad tid, vanligtvis högst ett år. Vissa behandlingar kräver dock längre tid. I de flesta fallen gör Tandvårdsenheten en förhandsbedömning innan tandläkaren påbörjar behandlingen.

Det finns 13 kategorier av patienter som har rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Läs mer i Regionens tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län, Anvisningar, se nedan.

Prislistor och anvisningar

Här finns alla pris- och åtgärdslistor samt anvisningar för tandvårdsstöd för tandvården samlat.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 14 september 2023

  • Faktagranskad: 14 september 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Simon Linnér, hälso- och sjukvårdsförvaltningen