Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordinering av läkemedel vid nedsatt njurfunktion, till patienter över 18 år. Stödet innehåller evidensbaserade rekommendationer om läkemedelsdosering baserade på patientens beräknade njurfunktion.

Målgruppen är läkare, sjuksköterskor och apotekare inom hälso- och sjukvården i Sverige, som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar.

Janusmed njurfunktion är tillgänglig på flera sätt

Janusmed njurfunktion finns tillgänglig via webben för alla regioner.

Från hösten 2021 finns Janusmed njurfunktion tillgänglig i Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) och kan integreras i journalsystem/ ordinationssystem.

Janusmed njurfunktion finns integrerad i vissa journalsystem via beslutsstödet Janusmed integrerad.

Läs mer om Janusmed integrerad 

Utbildning

Användare bör innan kunskapsstödet används genomföra den e-utbildning som tillhandahålls av Region Stockholm via portalen Lärtorget. Utbildningen visar kunskapsstödets olika funktioner och syftar till att användaren ska kunna tolka given information korrekt och patientsäkert. 

Frågor och svar

Driftstatus

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 15 september 2022

  • Faktagranskad: 15 september 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Ylva Askfors, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen