Till start

Vårdgivarguiden

Pascal är en nationell webbapplikation som används av sjukvårdspersonal i huvudsak för förskrivning och beställning av läkemedel till dospatienter. Pascal är det enda systemet som tillåter förskrivning av dosförpackade läkemedel.

Förskrivare som loggar in i tjänsten kan se patientens hela läkemedelslista och göra en förskrivning, förskrivningsändring och utsättning av dosförpackade läkemedel, original/helförpackningar och handelsvaror.

Både förskrivare och sjuksköterskor kan i Pascal även beställa patientens original/helförpackningar och handelsvaror på dosapoteket. Observera att dospatientens original/helförpackningar och handelsvaror alltid kan hämtas ut på valfritt apotek.

Pascal ökar patientsäkerheten eftersom samtliga användare har tillgång till senaste versionen av dosreceptet och även ser e-recept som skickats från andra journalsystem. Ordinationer som inte har förskrivits som recept visas dock inte i Pascal!

Förskrivning till patienter med dosförpackade läkemedel inom Region Stockholm ska i första hand göras via Pascal. Papper och fax ska endast användas när det inte är möjligt att förskriva via Pascal.

Dosapoteken, som expedierar den här typen av läkemedel, gör i ordning och distribuerar läkemedelsrullarna.

Kontaktuppgifter till upphandlade dosleverantörer i regionen

Information om dosförpackade läkemedel inom öppenvård, leverantörer och kontaktuppgifter.

Prova Pascal i utbildningsmiljö

Du kan prova Pascal i utbildningsmiljön. Då behövs inte e-tjänstekort.

Vanliga missuppfattningar om Pascal

På sidan om dosförpackade läkemedel på Janusinfo.se finns ett dokument där du kan läsa korrekta svar på missuppfattningar om Pascal och dostjänsten.

Handbok

Genom att klicka på länken nedan kommer du till Ineras webbplats, med samlad information som vänder sig till dig som använder Pascal samt till den lokala supporten.

På sidan Manualer och checklistor hittar du bland annat följande. (Snabbstartsguiden och handboken finns även direkt i Pascal förskrivningsverktyget):

Obs! Confluence på Ineras webbplats fungerar endast fullt ut med senaste versionen av Edge, Chrome och Firefox.

Logga in i Pascal

Det finns tre olika sätt att logga in i Pascal:

Obs! Kortet måste sättas in i kortläsaren innan du klickar på länken!
Engångslösen via mobiltelefon kan i nuläget inte användas vid inloggning via Sjunet.

Checklista användare av Pascal

Vid misslyckat inloggningsförsök, stäng alla webbläsare innan du försöker igen. Kontakta din lokala IT-support för support av arbetsstation, lokalt nätverk, kortläsare osv.

Om något inte fungerar ska du kontrollera följande:

 • Sitter kortet rätt i kortläsaren?
 • Kommer du åt andra webbplatser?
 • Om du inte kan logga in i Pascal via journalsystemet, pröva att logga in via internet/ sjunet via länkarna ovan.
 • Kan du logga in i Pascal men saknar rätt behörighet?Vårdmedarbetaruppdrag i HSA-katalogen styr behörigheten till Pascal. Vad du som användare får göra i verktyget styrs av vilken legitimerad yrkesgrupp du tillhör, befattning och förskrivarkod. 

Rutiner vid servicefönster och driftavbrott

Här finns en beskrivning av reservrutiner och en blankett för meddelanden vid utskrivning som kan användas för att säkra läkemedelstillgången till öppenvårdsdospatienter i samband med driftstörningar eller E-hälsomyndighetens servicefönster.

Support/felanmälan

Om du behöver anmäla ett fel ska du i de flesta fall börja med att vända dig till din lokala it-support. De tar ställning till om de kan åtgärda felet internt eller om de ska göra en felanmälan till Inera.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Om du inte har lokal support

  Checklista lokal support

  Kontrollera allra först om det finns aktuell driftinformation på Pascals driftstatussida.

  Checklista för lokal felsökning

  Vill du felanmäla tjänsten?

  Autentisering och medarbetaruppdrag

  För att vårdpersonal ska kunna använda Pascal måste de som användare ha en fungerande stark autentisering samt ett registrerat medarbetaruppdrag i HSA-katalogen. I Region Stockholm registreras medarbetaruppdraget i EK, administrationspunkten till den nationella HSA-katalogen.

  Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

  Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

  Medarbetaruppdraget styr behörigheten till Pascal

  Vad användaren sedan får göra i verktyget styrs av personens egenskaper såsom vilken legitimerad yrkesgrupp användaren tillhör, befattning och förskrivarkod.

  Följande attribut med tillhörande information måste sättas i EK för att skapa medarbetaruppdraget för Pascal: 

  • Vårdgivare och organisationsnummer
  • Vårdenhet: verksamhetschef, adressinformation, direkttelefon och arbetsplatskod för aktuell vårdenhet.
  • Medarbetaruppdrag definierat: vård och behandling. 

  Under en registrerad vårdenhet med ett definierat medarbetaruppdrag ska sedan vårdpersonal som ska ha behörighet till Pascal registreras.

  • Uppdaterad: 22 juni 2023

  • Faktagranskad: 26 januari 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Roswitha Abelin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen