Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Pascal är en webbaserad tjänst för förskrivning av dosförpackade läkemedel samt original/helförpackningar till dospatienter. Förskrivare som loggar in i tjänsten kan se patientens hela läkemedelslista och göra en förskrivning, förskrivningsändring, utsättning eller beställning av original/helförpackningar. Tjänsten ökar patientsäkerheten eftersom samtliga användare har tillgång till senaste versionen av dosreceptet.

Förskrivning till patienter med dosförpackade läkemedel inom Region Stockholm ska i första hand göras via Pascal. Papper och fax ska endast användas när det inte är möjligt att förskriva via Pascal.

Dosapoteken, som expedierar den här typen av läkemedel, gör i ordning och distribuerar läkemedelsrullarna. Upphandlad leverantör för dosläkemedel i Region Stockholm är Svensk Dos.

Kontaktinformation och mer om Svensk Dos

Prova Pascal i utbildningsmiljö

Du kan prova Pascal i utbildningsmiljön. Då behövs inte e-tjänstekort.

Vanliga missuppfattningar om Pascal

På sidan om dosförpackade läkemedel på Janusinfo.se finns ett dokument där du kan läsa korrekta svar på missuppfattningar om Pascal och dostjänsten.

Handbok

Genom att klicka på länken nedan kommer du till Ineras webbplats, med samlad information som vänder sig till dig som använder Pascal samt till den lokala supporten.

På denna sida hittar du bland annat följande.

Obs! Confluence på Ineras webbplats fungerar endast fullt ut med senaste versionen av Edge, Chrome och Firefox.

Logga in i Pascal

Det finns två olika sätt att logga in i Pascal:

Obs! Kortet måste sättas in i kortläsaren innan du klickar på länken!
Engångslösen via mobiltelefon kan i nuläget inte användas vid inloggning via Sjunet.

Checklista användare av Pascal

Om något inte fungerar ska du kontrollera följande.

 • Sitter kortet rätt i kortläsaren?
 • Kommer du åt andra webbplatser?
 • Kan du logga in i Pascal?

Vid misslyckat inloggningsförsök, stäng alla webbläsare innan du försöker igen. Kontakta din lokala IT-support för support av arbetsstation, lokalt nätverk, kortläsare etc. Om du behöver göra en ordination eller ha tillgång till dosreceptet när systemet inte fungerar gäller nedanstående information.

Checklista lokal support 

Kontrollera allra först om det finns aktuell driftinformation på Pascals driftstatussida.

Gå igenom punkterna A och B.

A. Åtkomst till förskrivningsverktyget via nätet

 • Har användaren åtkomst till andra webbplatser?
 • Uppfyller användarens dator systemkraven för åtkomst till förskrivningsverktyget?
 • Är JavaScript och cookies påslagna i användarens webbläsare?

B. Inloggning med e-tjänstekort

 • Är kortläsaren kopplad till datorn?
 • Sitter e-tjänstekortet rätt i kortläsaren?
 • Är e-tjänstekortets certifikat giltigt?
 • Har användaren valt rätt certifikat?
 • Har datorn rätt version av programmet NetID installerad?
 • Kvarstår problemet ska felanmälan göras till supporten.

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Användare på enheter inom SLSO

  Om du inte har lokal support

  Autentisering och medarbetaruppdrag

  För att vårdpersonal ska kunna använda Pascal måste de som användare ha en fungerande stark autentisering samt ett registrerat medarbetaruppdrag i HSA-katalogen. I Region Stockholm registreras medarbetaruppdraget i EK, administrationspunkten till den nationella HSA-katalogen.

  Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

  Medarbetaruppdraget styr behörigheten till Pascal.

  Vad användaren sedan får göra i verktyget styrs av personens egenskaper såsom vilken legitimerad yrkesgrupp användaren tillhör, befattning och förskrivarkod.

  Följande attribut med tillhörande information måste sättas i EK för att skapa medarbetaruppdraget för Pascal.

  • Vårdgivare och organisationsnummer
  • Vårdenhet:
   • Verksamhetschef
   • Adressinformation
   • Direkttelefon
   • Arbetsplatskod för aktuell vårdenhet
  • Medarbetaruppdrag definierat
   • Vård och behandling

  Under en registrerad vårdenhet med ett definierat medarbetaruppdrag ska sedan vårdpersonal som ska ha behörighet till Pascal registreras.

  • Uppdaterad: 21 oktober 2021

  • Faktagranskad: 21 oktober 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Roswitha Abelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen