Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nytt IT-stöd införs 2022

Ett nytt IT-stöd planeras att ersätta WebCare under 2022 och kommer också införas i verksamheter som tidigare inte har använt något IT-stöd för utskrivning från slutenvården. WebCare kommer att vara i läsläge under tre månader efter driftsättning, informationen som finns i WebCare går då att läsa men kan ej redigeras. Privata vårdgivare följer patientdatalagens gallring 10 år efter sista anteckning i ärendet. Kommunens information gallras med 5 års regeln.

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs i två etapper under 2022 och 2023.

Behörighet

Varje verksamhet måste ha dokumenterade behörighetsrutiner. Om verksamheten saknar sådana kan man följa rutinerna i dokumentet nedan, rutiner behörighetstilldelning WebCare.

För att kunna logga in behöver användarna ha en giltig personpost i EK samt ett e-tjänstekort eller e-legitimation. Information om hantering av detta finns via länkarna nedan.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Beställningsblankett för att skapa/förlänga/uppdatera samt avbeställa personpost i EK, Elektroniska katalogen

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Vårdgivare med egna EK-administratörer

För att kunna använda tjänsten behöver den organisatoriska enheten först vara registrerad i den Elektroniska katalogen, EK, med rätt vårdtyp för WebCare. Mer information finns att läsa på sidan

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

För vårdcentraler och husläkarmottagningar behöver sedan beställning göras för att lägga upp enheten i WebCare. Detta gäller även vid omorganisationer. Använd nedanstående blankett.

Lägg ett ärende till SF Servicedesk och bifoga den ifyllda blanketten.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Borttagning av vårdcentral, husläkarmottagning eller slutenvårdsenhet

  Vid borttagning av vårdcentral, husläkarmottagning eller slutenvårdsenhet måste alla ärenden avslutas och vårdtyp i EK tas bort.

  Personlig behörighet till WebCare

  Personlig behörighet eller avbeställning av behörighet till WebCare registreras i EK av lokal EK-administratör. En behörighetsblankett måste fyllas i av ansvarig chef och lämnas till EK-administratören. Om verksamheten inte har egen behörighetsblankett kan denna användas.

  Privata vårdgivare utan egen EK-administratör

  För att kunna använda tjänsten behöver den organisatoriska enheten först vara registrerad i EK med rätt vårdtyp för WebCare. Detta ska göras i samband med att vårdgivaren skriver avtal med HSF. 

  Personlig behörighet till WebCare

  Användaren måste inneha en giltig personpost i EK på aktuell enhet. Personlig behörighet till WebCare beställs eller avbeställs av ansvarig chef genom att fylla i kontaktformuläret och skicka nedanstående blankett till:

  Serviceförvaltningens servicedesk

  Serviceförvaltningens it-portal

  OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

   Utbildning

   Varje vårdgivare och verksamhet ansvarar för att utbilda den egna personalen. WebCare har en utbildningsmiljö som nås via länken:

   E-utbildningar på Lärtorget

   Det finns två utbildningar på Lärtorget; en för medarbetare inom somatisk slutenvård och en för medarbetare vid husläkarmottagningar.

   Klicka på länken för att komma till Lärtorgets startsida och sök upp kurserna där.

   Användarstöd

   Användarfrågor hanteras av lokalt verksamhetsstöd inom verksamheten.  

   Funktionsbeskrivning för WebCare - för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

   Vanliga frågor om ny version av WebCare. Gäller från och med 14 november 2018.

   Manualer

   Ytterligare information om Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård:

   Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

   Reservrutin

   Faxblankett ska endast användas

   • vid avbrott i WebCare
   • då patienten har reservnummer eller samordningsnummer
   • då patienten är folkbokförd utanför Stockholms län.

   Ska användas vid avbrott i WebCare.

   Ska användas vid avbrott i WebCare.

   Faxnummer vid ny inskrivningsprocess:

   Support

   Serviceförvaltningens servicedesk

   Serviceförvaltningens it-portal

   OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

    OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

    • Uppdaterad: 17 maj 2022

    • Faktagranskad: 10 januari 2020

    • Redaktör: Irina Öström Zetterman

    • Faktagranskare: Anelli Berntzon Johansen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen