Brödsmule-navigation

Behörighet

Varje verksamhet måste ha dokumenterade behörighetsrutiner. Om verksamheten saknar sådana kan man följa rutinerna i dokumentet nedan, rutiner behörighetstilldelning WebCare.

För att kunna logga in behöver användarna ha en giltig personpost i EK samt ett e-tjänstekort eller e-legitimation. Information om hantering av detta finns via länkarna nedan.

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Vårdgivare med egna EK-administratörer

För att kunna använda tjänsten behöver den organisatoriska enheten först vara registrerad i den Elektroniska katalogen, EK, med rätt vårdtyp för WebCare. Mer information finns att läsa på sidan

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

För vårdcentraler och husläkarmottagningar behöver sedan beställning göras för att lägga upp enheten i WebCare. Detta gäller även vid omorganisationer. Använd nedanstående blankett.

Lägg ett ärende till SF IT Servicedesk och bifoga den ifyllda blanketten.

Borttagning av vårdcentral, husläkarmottagning eller slutenvårdsenhet

Vid borttagning av vårdcentral, husläkarmottagning eller slutenvårdsenhet måste alla ärenden avslutas och vårdtyp i EK tas bort.

Personlig behörighet till WebCare

Personlig behörighet eller avbeställning av behörighet till WebCare registreras i EK av lokal EK-administratör. En behörighetsblankett måste fyllas i av ansvarig chef och lämnas till EK-administratören. Om verksamheten inte har egen behörighetsblankett kan denna användas.

Privata vårdgivare utan egen EK-administratör

För att kunna använda tjänsten behöver den organisatoriska enheten först vara registrerad i EK med rätt vårdtyp för WebCare. Detta ska göras i samband med att vårdgivaren skriver avtal med HSF. 

Personlig behörighet till WebCare
Användaren måste inneha en giltig personpost i EK på aktuell enhet. Personlig behörighet till WebCare beställs eller avbeställs av ansvarig chef genom att fylla i kontaktformuläret och skicka nedanstående blankett till

Utbildning

Varje vårdgivare och verksamhet ansvarar för att utbilda den egna personalen.

WebCare har en utbildningsmiljö som nås via länken

E-utbildningar på Lärtorget

Det finns två utbildningar på Lärtorget; en för medarbetare inom somatisk slutenvård och en för medarbetare vid husläkarmottagningar.

Klicka på länken för att komma till Lärtorgets startsida och sök upp kurserna där.

Användarstöd

Användarfrågor hanteras av lokalt verksamhetsstöd inom verksamheten. Vilka dessa personer är framgår på sidan

.

Manualer

Ytterligare information om Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns på sidan

Förändringsförslag från användare

Du som användare har möjlighet att lämna önskemål om förändringar i WebCare. Då ska du använda nedanstående blankett som skickas till webcare@sll.se

Reservrutin

Faxblankett ska endast användas

  • vid avbrott i WebCare
  • då patienten har reservnummer eller samordningsnummer
  • då patienten är folkbokförd utanför Stockholms län.

Faxnummer vid ny inskrivningsprocess:

Upphandling av nytt IT-stöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt annonsering av upphandlingen av ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Förfrågningsunderlaget publicerades den 31 maj. Webbinarium anordnas för att ge berörda mer information.

Läs mer om det nya IT-stödet

Ett standardsystem upphandlas som stöder utskrivningsprocessen och som bäst möter våra behov. Införande av det nya IT-stödet förväntas ske under 2021.