Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

WebCare är ersatt av IT-stödet Lifecare SP sedan 2022-10-19

WebCare är i samband med driftstarten av Lifecare SP försatt i läsläge i tre månader vilket betyder att informationen, under den perioden, finns tillgänglig att läsa men kan ej redigeras.

I början av 2023 avvecklas WebCare helt och informationen överförs till ett mellanlager. Eftersom informationen inte har den struktur som kan hanteras i det ordinarie MLT, har ett separat arkiv byggts för ändamålet.

I samband med överföringen till mellanlagret gallras informationen från Region Stockholm och privata vårdgivare som är äldre än tio år samt informationen från kommunerna som är äldre än fem år. Observera att kommunerna kan gallra tidigare om de inkommer med ett tillstrykt gallringsbeslut till den centrala förvaltningen. Gallring av informationen i mellanlagret kommer sedan att ske en gång per år.

För att komma åt informationen som finns i mellanlagret behöver man kontakta den centrala förvaltningen via Serviceförvaltningens IT-portal enligt informationen nedan.

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs i två etapper under 2022 och 2023.

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

    OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

    • Uppdaterad: 14 november 2022

    • Faktagranskad: 14 november 2022

    • Redaktör: Eleonore Holmgren

    • Faktagranskare: Anelli Berntzon Johansen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen