Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behörighet

Varje verksamhet måste ha dokumenterade behörighetsrutiner. Om verksamheten saknar sådana kan man följa rutinerna i dokumentet nedan, rutiner behörighetstilldelning WebCare.

För att kunna logga in behöver användarna ha en giltig personpost i EK samt ett e-tjänstekort eller e-legitimation. Information om hantering av detta finns via länkarna nedan.

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

EK - blankett beställning/uppdatering personpost privata vårdgivare

Beställningsblankett för att skapa/förlänga/uppdatera samt avbeställa personpost i EK, Elektroniska katalogen

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Vårdgivare med egna EK-administratörer

För att kunna använda tjänsten behöver den organisatoriska enheten först vara registrerad i den Elektroniska katalogen, EK, med rätt vårdtyp för WebCare. Mer information finns att läsa på sidan

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

För vårdcentraler och husläkarmottagningar behöver sedan beställning göras för att lägga upp enheten i WebCare. Detta gäller även vid omorganisationer. Använd nedanstående blankett.

Lägg ett ärende till SF IT Servicedesk och bifoga den ifyllda blanketten.

Borttagning av vårdcentral, husläkarmottagning eller slutenvårdsenhet

Vid borttagning av vårdcentral, husläkarmottagning eller slutenvårdsenhet måste alla ärenden avslutas och vårdtyp i EK tas bort.

Personlig behörighet till WebCare

Personlig behörighet eller avbeställning av behörighet till WebCare registreras i EK av lokal EK-administratör. En behörighetsblankett måste fyllas i av ansvarig chef och lämnas till EK-administratören. Om verksamheten inte har egen behörighetsblankett kan denna användas.

Privata vårdgivare utan egen EK-administratör

För att kunna använda tjänsten behöver den organisatoriska enheten först vara registrerad i EK med rätt vårdtyp för WebCare. Detta ska göras i samband med att vårdgivaren skriver avtal med HSF. 

Personlig behörighet till WebCare
Användaren måste inneha en giltig personpost i EK på aktuell enhet. Personlig behörighet till WebCare beställs eller avbeställs av ansvarig chef genom att fylla i kontaktformuläret och skicka nedanstående blankett till

Utbildning

Varje vårdgivare och verksamhet ansvarar för att utbilda den egna personalen.

WebCare har en utbildningsmiljö som nås via länken

E-utbildningar på Lärtorget

Det finns två utbildningar på Lärtorget; en för medarbetare inom somatisk slutenvård och en för medarbetare vid husläkarmottagningar.

Klicka på länken för att komma till Lärtorgets startsida och sök upp kurserna där.

Användarstöd

Användarfrågor hanteras av lokalt verksamhetsstöd inom verksamheten. Vilka dessa personer är framgår på sidan

.

Funktionsbeskrivning, ny version av WebCare

Funktionsbeskrivning för WebCare - för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Frågor och svar om WebCare

Vanliga frågor om ny version av WebCare. Gäller från och med 14 november 2018.

Manualer

Ytterligare information om Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns på sidan

Utbildning och stöd - lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Förändringsförslag från användare

Du som användare har möjlighet att lämna önskemål om förändringar i WebCare. Då ska du använda nedanstående blankett som skickas till webcare@sll.se

Reservrutin

Faxblankett ska endast användas

  • vid avbrott i WebCare
  • då patienten har reservnummer eller samordningsnummer
  • då patienten är folkbokförd utanför Stockholms län.

Manual för manuell informationsöverföring

Ska användas vid avbrott i WebCare.

Mall för manuell informationsöverföring

Ska användas vid avbrott i WebCare.

Faxnummer vid ny inskrivningsprocess:

Nytt IT-stöd införs 2021

Ett nytt IT-stöd planeras att ersätta WebCare under 2021 och kommer också införas i verksamheter som tidigare inte har använt något IT-stöd för utskrivning från slutenvården.

Läs mer om det nya IT-stödet

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs under 2022.

  • Uppdaterad: 20 augusti 2021

  • Faktagranskad: 10 januari 2020

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Åsalie Forsström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen