Till start

Vårdgivarguiden

Informationen som fanns i WebCare har överförts till ett mellanlager. Eftersom informationen inte har den struktur som kan hanteras i det ordinarie MLT har ett separat arkiv skapats för ändamålet.

Information från Region Stockholm och privata vårdgivare som är äldre än tio år samt information från kommuner som är äldre än fem år gallras från WebCares mellanlager en gång per år. Observera att kommuner kan gallra tidigare om de inkommer med ett tillstyrkt gallringsbeslut till den centrala förvaltningen.

För att komma åt informationen som finns i WebCares mellanlager behöver du kontakta den centrala förvaltningen via Serviceförvaltningens IT-portal.

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

    • Uppdaterad: 3 april 2023

    • Faktagranskad: 14 november 2022

    • Redaktör: Björn Larsson

    • Faktagranskare: Anelli Berntzon Johansen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen