Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Systemet utgör ett bra stöd till aktörerna i deras utförande av processen för samordnad planering vid utskrivning vilken följer rådande lagstiftning och den överenskommelse som gjorts mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. IT-stödet erbjuder också möjlighet att skapa och hantera samordnade individuella planer (SIP) både i och utanför utskrivningsprocessen.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Information om vad samordnad individuell plan innebär och vad som ska framgå av planen.

Tekniska förutsättningar

För att IT-stödet Lifecare SP ska fungera behöver vissa tekniska förutsättningar säkerställas hos användarna som till exempel att rätt operativsystem och rätt webbläsare används. Observera att de tekniska förutsättningarna kan komma att revideras över tid.

Operativsystem för stationär och bärbar PC

 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise

Observera att operativsystem för Mac inte är kravställt och därför inte testat.

Webbläsare

 • Microsoft Edge från och med version 85.x och framåt
 • Google Chrome från och med version 85.x och framåt

Inloggningsinformation

Inloggning till Lifecare SP, produktionsmiljö, sker via eTjänstekort/SITHS. Alternativa inloggningsmetoder undersöks för närvarande varför mer information kommer längre fram.

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Utbildning i IT-stödet Lifecare SP

Verksamheterna ansvarar själva för att medarbetare/slutanvändare har relevant utbildning.

Allt utbildningsmaterial är digitalt:

Reservrutin

Förvaltning

Central förvaltning sker i det regiongemensamma förvaltningsobjektet Samverkan vid vårdövergångar och är bemannat med personal från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Serviceförvaltningen (SF). Den centrala förvaltningens primära ansvar är att stödja verksamheterna med verksamhetsprocesser, riktlinjer och rutiner samt att tillhandahålla ett väl fungerande IT-stöd för utskrivningsprocessen. Central förvaltning ansvarar även för process, infrastruktur, plattform, applikation, integrationer, drift, support, vidareutveckling, test, dokumentation, utbildning, utbildningsmaterial med mera.

Central förvaltning har följande roller: objektägare, objektägare IT, förvaltningsledare, förvaltningsledare IT, objektspecialist och IT-specialist.

Lokal förvaltning finns ute i verksamheterna hos användarna av IT-stödet och ansvarar för behörighetsadministration, det vill säga att tilldela roller i systemet, så att verksamheterna kan använda det. Lokala förvaltningar ansvarar för att själva konfigurera sitt organisationsträd i systemet och för användarsupport, utbildning, behovsfångst, felanmälningar och kvalitetssäkring samt medverkar i tester och samverkansforum tillsammans med central förvaltning.

Lokal förvaltning har följande roller:  lokal objektspecialist, superanvändare och lokal behörighetsadministratör.

Vårdgivare och kommuner med lokal förvaltning av IT-stödet Lifecare SP:

 • Samtliga kommuner i Stockholms län
 • KOSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje)
 • Danderyds sjukhus
 • Karolinska
 • Södersjukhuset
 • Södertälje sjukhus
 • S:t Görans sjukhus
 • Praktikertjänst
 • Aleris
 • Capio
 • SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
 • TioHundra

Vanliga frågor och svar om IT-stödet Lifecare SP

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs i två etapper under 2022 och 2023.

 • Uppdaterad: 13 maj 2022

 • Faktagranskad: 2 mars 2022

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Hanna Gustafsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen