Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Systemet utgör ett bra stöd till aktörerna i deras utförande av processen för samordnad planering vid utskrivning, vilken följer rådande lagstiftning och den överenskommelse som gjorts mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

I Lifecare SP samordnas och kommuniceras planeringen av de insatser som enskilda kan behöva, från socialtjänst, kommunalt finansierad hälso- och sjukvård eller regionalt finansierad öppen vård, efter utskrivning från sluten vård. It-stödet erbjuder också möjlighet att skapa och hantera samordnade individuella planer (SIP) både i och utanför utskrivningsprocessen.

Viktigt att understryka är att Lifecare SP inte är ett journalsystem eller ett allmänt kommunikationssystem. För att fullfölja skyldigheten att föra patientjournal hänvisas till aktuellt journalsystem/dokumentationssystem.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Information om vad samordnad individuell plan innebär och vad som ska framgå av planen.

Anslut verksamheten till Lifecare SP

För att ansluta er verksamhet till Lifecare SP behöver ni ha ett vårdavtal med Region Stockholm.

För mer information, kontakta serviceförvaltningens servicedesk:

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Om er verksamhet tillhör en vårdgivare som har egen lokal förvaltning av Lifecare SP ska ni vända er till dem för att få behörighet till systemet. Den lokala förvaltningen har fått information om hur behörigheter ges till användare inom organisationen: 

  Lifecare SP är ett it-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen.

  Om er verksamhet tillhör en vårdgivare som saknar egen lokal förvaltning av Lifecare SP hanteras tilldelningen av behörigheter av den centrala förvaltningen. I detta fall ska en ifylld blankett för beställning av behörighet skickas in till den centrala förvaltningen:

  Tekniska förutsättningar

  För att it-stödet Lifecare SP ska fungera behöver vissa tekniska förutsättningar finnas hos användarna, som till exempel att rätt operativsystem och rätt webbläsare används. Observera att de tekniska förutsättningarna kan komma att ändras över tid.

  Operativsystem för stationär och bärbar PC

  • Microsoft Windows 10 Pro eller senare version
  • Microsoft Windows 10 Enterprise eller senare

  Observera att operativsystem för Mac inte är kravställt och därför inte testat.

  Webbläsare

  • Microsoft Edge - de två senaste huvudversionerna
  • Google Chrome - den senaste huvudversionen

  Så går det till att logga in

  Inloggning till Lifecare SP:s produktionsmiljö sker via e-tjänstekort/Siths-kort. Inloggning stöds både via Siths e-id och Net id. Alternativa inloggningsmetoder undersöks för närvarande och mer information om detta kommer längre fram.

  Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt e-tjänstekort.

  Utbildning i Lifecare SP

  Verksamheterna ansvarar själva för att medarbetarna har relevant utbildning.

  Allt utbildningsmaterial är digitalt:

  Reservrutin

  Lokal förvaltning

  Den lokala förvaltningen som finns ute i verksamheten hos användarna av it-stödet ansvarar för behörighetsadministration för att ge sina användare åtkomst till systemet, sköter konfiguration av eget organisationsträd i systemet, ger användarsupport och utbildning, sköter behovsfångst, tar emot felanmälningar och kvalitetssäkrar samt medverkar även i tester och samverkansforum tillsammans med den centrala förvaltningen av it-stödet.

  Lokal förvaltning har följande roller:  lokal objektspecialist, superanvändare och lokal behörighetsadministratör.

  Vårdgivare och kommuner med lokal förvaltning av it-stödet Lifecare SP:

  • samtliga kommuner i Stockholms län
  • KOSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje)
  • Danderyds sjukhus
  • Karolinska
  • Södersjukhuset
  • Södertälje sjukhus
  • S:t Görans sjukhus
  • Praktikertjänst
  • Aleris
  • Capio
  • SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
  • TioHundra
  • Stockholms sjukhem
  • Ersta Diakoni
  • Förenade Care.

  Central förvaltning

  Central förvaltning sker i det regiongemensamma förvaltningsobjektet Samverkan vid vårdövergångar och är bemannat med personal från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och serviceförvaltningen.

  Den centrala förvaltningen har ansvar för att tillhandahålla ett väl fungerande it-stöd för utskrivningsprocessen och stödja verksamheterna med verksamhetsprocesser, riktlinjer och rutiner. Det handlar om process, infrastruktur, plattform, applikationer, integrationer, drift, support, vidareutveckling, test, dokumentation, utbildning och utbildningsmaterial, med mera.

  Central förvaltning stödjer även de verksamheter som saknar egen lokal förvaltning av it-stödet med behörighetsadministration, konfiguration och support.

  Central förvaltning har följande roller: objektägare, objektägare it, förvaltningsledare, förvaltningsledare it, objektspecialist och it-specialist.

  Ta fram statistik

  Följande lathundar beskriver hur statistikrapporter tas fram ur Lifecare SP beroende på om verksamheten tillhör slutenvård, öppenvård eller kommunal verksamhet.

  Support

  Verksamheter som tillhör vårdgivare med egen lokal förvaltning av Lifecare SP (se ovan) kontaktar sin lokala förvaltning vid supportärenden.

  Om den lokala förvaltningen inte kan lösa supportärendet skickar de ärendet vidare via serviceförvaltningens it-portal.

  Verksamheter utan egen lokal förvaltning av Lifecare SP skickar sina supportärenden direkt till serviceförvaltningens it-portal.

  Serviceförvaltningens servicedesk

  Serviceförvaltningens it-portal

  OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

   Instruktion för personuppgiftsbiträde (pub)

   Instruktionen omfattar hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och dess underleverantörers behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde och kompletterar Vårdavtalet respektive Personuppgiftsbiträdesavtalet gällande kommuner. Instruktionen avser behandling av personuppgifter i systemet Lifecare SP som används för ersättning och informationsöverföring vid vårdövergångar.

   Vanliga frågor och svar om it-stödet Lifecare SP

   • Uppdaterad: 18 juli 2024

   • Faktagranskad: 18 juli 2024

   • Redaktör: Björn Larsson

   • Faktagranskare: Anelli Berntzon Johansen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen