Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Systemet utgör ett bra stöd till aktörerna i deras utförande av processen för samordnad planering vid utskrivning vilken följer rådande lagstiftning och den överenskommelse som gjorts mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

I Lifecare SP samordnas och kommuniceras planeringen av de insatser som enskilda kan behöva, från socialtjänst, kommunalt finansierad hälso- och sjukvård eller regionalt finansierad öppen vård, efter utskrivning från sluten vård. It-stödet erbjuder också möjlighet att skapa och hantera samordnade individuella planer (SIP) både i och utanför utskrivningsprocessen.

Viktigt att understryka är att Lifecare SP inte är ett journalsystem eller ett allmänt kommunikationssystem. För att fullfölja skyldigheten att föra patientjournal hänvisas till aktuellt journalsystem/dokumentationssystem.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Information om vad samordnad individuell plan innebär och vad som ska framgå av planen.

Tekniska förutsättningar

För att it-stödet Lifecare SP ska fungera behöver vissa tekniska förutsättningar säkerställas hos användarna som till exempel att rätt operativsystem och rätt webbläsare används. Observera att de tekniska förutsättningarna kan komma att revideras över tid.

Operativsystem för stationär och bärbar PC

 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise

Observera att operativsystem för Mac inte är kravställt och därför inte testat.

Webbläsare

 • Microsoft Edge - de två senaste huvudversionerna
 • Google Chrome - den senaste huvudversionen

Inloggningsinformation

Inloggning till Lifecare SP, produktionsmiljö, sker via e-tjänstekort/SITHS. Inloggning stöds både via SITHS e-id och Net id. Alternativa inloggningsmetoder undersöks för närvarande varför mer information kommer längre fram.

Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt e-tjänstekort.

Utbildning i Lifecare SP

Verksamheterna ansvarar själva för att medarbetare har relevant utbildning.

Allt utbildningsmaterial är digitalt:

Reservrutin

Förvaltning

Lokal förvaltning

Lokal förvaltning som finns ute i verksamheten hos användarna av it-stödet ansvarar för behörighetsadministration för att ge sina användare åtkomst till systemet, sköter konfiguration av eget organisationsträd i systemet, ger användarsupport och utbildning, sköter behovsfångst, tar emot felanmälningar och kvalitetssäkrar samt medverkar även i tester och samverkans-forum tillsammans med den centrala förvaltningen av it-stödet.

Lokal förvaltning har följande roller:  lokal objektspecialist, superanvändare och lokal behörighetsadministratör.

Vårdgivare och kommuner med lokal förvaltning av it-stödet Lifecare SP:

 • samtliga kommuner i Stockholms län
 • KOSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje)
 • Danderyds sjukhus
 • Karolinska
 • Södersjukhuset
 • Södertälje sjukhus
 • S:t Görans sjukhus
 • Praktikertjänst
 • Aleris
 • Capio
 • SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
 • TioHundra
 • Stockholms sjukhem
 • Ersta Diakoni
 • Förenade Care

Central förvaltning

Central förvaltning sker i det regiongemensamma förvaltningsobjektet Samverkan vid vårdövergångar och är bemannat med personal från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Serviceförvaltningen. Den centrala förvaltningen ansvarar för att tillhandahålla ett väl fungerande it-stöd för utskrivningsprocessen och stödja verksamheterna med verksamhetsprocesser, riktlinjer och rutiner. Central förvaltning ansvarar för process, infrastruktur, plattform, applikation, integrationer, drift, support, vidareutveckling, test, dokumentation, utbildning och utbildningsmaterial med mera.

Central förvaltning stödjer även de verksamheter som saknar egen lokal förvaltning av it-stödet med behörighetsadministration, konfiguration och support.

Central förvaltning har följande roller: objektägare, objektägare it, förvaltningsledare, förvaltningsledare it, objektspecialist och it-specialist.

Behörighetshantering

Ifylld och underskriven blankett skickas, som bifogad fil, via kontaktformuläret på serviceförvaltningens it-portal.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Ta fram statistik

  Följande lathundar beskriver hur statistikrapporter tas fram ur Lifecare SP beroende på om verksamheten tillhör slutenvård, öppenvård eller kommunal verksamhet.

  Support

  Verksamheter som tillhör vårdgivare med egen lokal förvaltning av Lifecare SP (se ovan) kontaktar sin lokala förvaltning vid supportärenden.

  Om den lokala förvaltningen inte kan lösa supportärendet skickar de ärendet vidare via serviceförvaltningens it-portal.

  Verksamheter utan egen lokal förvaltning av Lifecare SP skickar sina supportärenden direkt till serviceförvaltningens it-portal.

  Serviceförvaltningens servicedesk

  Serviceförvaltningens it-portal

  OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

   Instruktion för personuppgiftsbiträde (pub)

   Instruktionen omfattar hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och dess underleverantörers behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde och kompletterar Vårdavtalet respektive Personuppgiftsbiträdesavtalet gällande kommuner. Instruktionen avser behandling av personuppgifter i systemet Lifecare SP som används för ersättning och informationsöverföring vid vårdövergångar.

   Vanliga frågor och svar om it-stödet Lifecare SP

   • Uppdaterad: 22 december 2023

   • Faktagranskad: 2 mars 2022

   • Redaktör: Björn Larsson

   • Faktagranskare: Anelli Berntzon Johansen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen