Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Vi rekommenderar samtliga som ska arbeta i Lifecare SP att först och främst läsa de rutin- och metodstöd som passar för er verksamhet innan ni tar del av utbildningsmaterialet. Detta för att få en förståelse för var i processen för samordnad planerad utskrivning (SPU) er verksamhet kommer in.

Gemensamma riktlinjer och rutiner för verksamheter vid utskrivning enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

E-lärandeutbildning om Lifecare SP

På utbildningsportalen Lärtorget finns e-lärandeutbildningar om Lifecare SP, för olika verksamhetsområden, som avslutas med ett kunskapstest för att bli godkänd och erhålla kursintyg. Fler e-lärandeutbildningar publiceras löpande i nära anslutning till respektive verksamhetsområdes driftstart.

Arbetar du i Region Stockholm, förvaltning/bolag, och vill att kursintyget ska registreras i din profil behöver du logga in för att genomföra kursen. Gå till lartorget.sll.se och välj att logga in med e-tjänstekort. Du hittar sedan kursen i kurskatalogen när du söker på Lifecare.

Övriga väljer länken ”Gå till kursen” för att komma direkt till kursen och måste själva se till att skriva ut/spara ned kursintyget när kursen är genomförd.

Observera att du har ett obegränsat antal försök för att bli godkänd och erhålla kursintyg.

Användarmanual

Då du är inloggad i systemet Lifecare SP finns där en användarmanual tillgänglig. Titta efter ikonen med frågetecknet i vänstermenyn. När du klickar på ikonen kommer en förklarande text fram om aktuellt avsnitt/steg i utskrivningsprocessen du för tillfället befinner dig på i systemet.

Lathundar

Utskrivningsprocessen

Lathund ÖPT/ÖRV i Lifecare SP enligt övergångsrutiner för pågående patienter i Region Stockholm november 2023 till maj 2024

Lathund för att slutjustera (signera) samordnad vårdplan i Lifecare SP

Lathund för att skapa samordnad individuell plan (SIP) i Lifecare SP utanför utskrivningsprocessen

Lathund för hur hemlösa patienter, i Stockholms stad, ska hanteras i Lifecare SP

Utbildningsmiljö

En utbildningsmiljö finns tillgänglig för alla som ska använda Lifecare SP. För att förstå och använda utbildningsmiljön på rätt sätt behöver du läsa instruktionerna nedan innan du loggar in. Observera att underhåll av utbildningsmiljön sker varje fredag klockan 15.00–16.00 och åtkomst är då inte möjlig. Vid underhållet återställs utbildningsmiljön till startpunkten vilket betyder att pågående processer och ärenden försvinner.

Förvaltning av Lifecare SP

Mer information om förvaltning av Lifecare SP hittar du på IT-stödets huvudsida. Här finns aktuell information om inloggning och vilken autentiseringsmetod som gäller, tekniska förutsättningar och support samt reservrutin i händelse av driftstörning/driftstopp med mera:

Lifecare SP är ett it-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen.

Vanliga frågor och svar om IT-stödet Lifecare SP

  • Uppdaterad: 2 februari 2024

  • Faktagranskad: 2 februari 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Anelli Berntzon Johansen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen