Till start

Vårdgivarguiden

Utbildning och seminarier

Det finns inga aktuella datum för utbildningar eller seminarier.

Utskrivning under semesterperioder

Under semesterperioder och storhelger kan vårdplatssituationen vara ansträngd. Det är  helt avgörande att utskrivningsklara patienter inte blir kvar på akutsjukhusen och inom geriatriken längre än nödvändigt och att samarbetet fungerar. God samordning vid vårdövergångar behövs mellan alla berörda aktörer för att den enskilde ska få en bra utskrivningsprocess även under semesterperioder.

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Stöd för utskrivning under kvällar, nätter och helger

På webbplatsen Storsthlm - kommuner i samverkan finns det en förteckning över verksamheter i länets kommuner som kan ge stöd till patienter efter att de har skrivits ut från slutenvård under kvällar, nätter och helgdagar:

Informationsmaterial om lagen och utskrivningsprocessen

Presentationsmaterial (pdf) om den långsiktiga överenskommelsen mellan Region Stockholm och länets kommuner för att utveckla samverkan och arbetssätt i linje med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Metodstöd

Reviderade metodstöd under 2022 och 2023

Uppdaterad den 22 december 2022.

Uppdaterat 30 september 2022.

Uppdaterad den 13 oktober 2022.

Uppdaterad den 17 januari 2023.

Uppdaterad den 25 oktober 2023.

Uppdaterad den 15 oktober 2023.

Uppdaterad den 15 oktober 2023.

Reviderade Metodstöd under 2022 som bara gäller för Norrtälje

Funktionen Vårdbegäran ska inte användas

Funktionen vårdbegäran ska inte användas innan akutmottagningarna får tillgång till Lifecare SP. Tidpunkt när detta kommer att ske kommuniceras framöver.

Uppföljning och statistik

Alla verksamheter kan själva ta fram statistik ur Lifecare SP. Här finns lathundar som beskriver hur statistikrapporter tas fram beroende på om verksamheten tillhör slutenvård, öppenvård eller kommunal verksamhet:

Lifecare SP är ett it-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen.

Fallbeskrivningar

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

IT-stödet Lifecare SP 

Lifecare SP är ett IT-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen. 

Lifecare SP är ett it-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen.

Hantering av patientavvikelser

Patientavvikelser utifrån gemensam regional riktlinje och rutiner inom ramen för lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård hanteras på flera olika sätt:

  1. Patientspecifika avvikelser som är avgränsade till enskilda patientfall rapporteras enligt etablerade rutiner i respektive verksamhet.
  2. Återkommande avvikelser som är kopplade till samverkan eller andra systematiskaf el kan rapporteras in till en funktionsbrevlåda på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dessa avvikelser hanteras av en länsgemensam arbetsgrupp där representanter från regionen och kommuner deltar.
  3. Storsthlm har ett särskilt elektroniskt formulär där kommunerna kan rapportera in avvikelser från de regionala riktlinjerna och rutinerna.

Funktionsbrevlåda för återkommande avvikelser:

Funktionsbrevlåda - Lagen om samverkan vid utskrivning

Patientinformation

Informationsfoldern "Vård och omsorg efter sjukhusvistelsen" vänder sig till patienter som har behov av fortsatt vård och/eller omsorg efter att de skrivits ut från sjukhus. Den beskriver bland annat vad en samordnad individuell plan (SIP) är. Informationsfoldern finns på svenska och lättläst svenska. Det går att beställa tryckta exemplar och ladda ner foldern digitalt via länkarna.

Fast vårdkontakt och samordnad individuell plan för dig eller ditt barn.

Fast vårdkontakt och samordnad individuell plan för dig eller ditt barn.

Självtest för vårdpersonal inom psykiatrin

Läs mer

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar.

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den regionala överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 12 januari 2024

  • Faktagranskad: 3 april 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Anelli Berntzon Johansen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen