Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samverkan vid utskrivning (LUS)

Stöd för utvecklat arbetssätt

Snabbväg till att ladda ner riktlinjer, metodstöd, presentationsmaterial, filmer och broschyrer som stöd i arbetet. 

Regional överenskommelse

Från den 1 januari 2020 gäller överenskommlse med inriktning för samverkan, utvecklade arbetssätt och förändrad betalningsmodell.