Till start

Vårdgivarguiden

Om lagen

Utskrivningsprocessen

Betalningsansvar och fakturering

Samordnad individuell plan, SIP

Läs mer

Lag (2017:162) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller sedan 1 januari 2018. Mellan regionen och kommunerna i Stockholms län gäller en överenskommelse om riktlinjer, fristdagar och betalningsansvar.

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

  • Uppdaterad: 5 december 2023

  • Faktagranskad: 5 december 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Anelli Berntzon Johansen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen