Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Expertgruppen arbetar för en strålsäker och berättigad användning av bilddiagnostiska metoder genom att granska evidens och rekommendationer, samordna metodik samt sprida kunskap om strålsäkerhet. Gruppen verkar inom olika insatsområden för en ökad strålsäkerhet för patienter, personal, allmänhet och miljö.

Ledamöterna har sakkunnighet inom bilddiagnostiska metoder som röntgen, nuklearmedicin och MR (magnetisk resonanstomografi). Expertgruppen fungerar som remissinstans för nationella vårdprogram som kan leda till utökad eller förändrad användning av dessa metoder. 

Ordförande

Henrik Andersson|Ordförande för expertgruppen, ledamot RPO Medicinsk Diagnostik

  • Uppdaterad: 16 januari 2024

  • Faktagranskad: 16 september 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen