Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Stockholm fattade 2018 beslut om borttagande av blodsmittemärkning i patientjournalerna (HDIR 18068). Tidigare märktes patientens journal i form av kommentar i uppmärksamhetsinformationen (varningsrutan).

Anledningen till beslutet att ta bort märkningen är att vårdpersonal alltid ska behandla blod och blodtillblandade kroppsvätskor som smittsamma. Märkningen kan inge en falsk trygghet eller vara vilseledande till exempel om patienten har en blodsmitta men inte är testad, har smittats efter det senaste negativa testet eller är smittfri efter behandling.

Enligt Socialstyrelsens senaste rekommendation för hur uppmärksamhetsinformation ska dokumenteras ska denna endast innehålla kritisk information som kan vara avgörande för den enskildes säkerhet, till exempel överkänslighet för födoämnen eller läkemedel.

Blodsmittemärkningen kommer tills vidare kvarstå i mödravårdens journalsystem Obstetrix då detta är av betydelse för handläggning av barnet vid förlossningen.

Frågor och svar

  • Uppdaterad: 8 mars 2024

  • Faktagranskad: 8 mars 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen