Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Handlingsprogrammet gäller hälso- och sjukvård och särskilda boenden för äldre i Region Stockholm.

Handlingsprogrammet ska tillämpas av alla vårdgivare inom Stockholms län.

Hela handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL gäller i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre i Stockholms län.

Lathundar

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittspårning samt vårdrutiner och screening.

Provta

Provta inte patient med redan känt bärarskap av MRSA, VRE, ESBLcarba eller ESBL.

Var och hur ska du ta prover?

Screening och smittspårning.

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Åtgärder vid positivt prov inklusive smittspårning

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Pdf-dokument som går att fylla i direkt i datorn.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för patienter om MRSA. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter om VRE. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter om ESBLcarba. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter om ESBL. Finns på flera språk.

Smittspåra personal

All provtagning av personal, studenter och praktikanter görs av företagshälsovården för att undvika provsvar till den egna enheten.

Pdf-dokument som går att fylla i direkt i datorn.

Pdf-dokument som går att fylla i direkt i datorn.

Vårda

Dokument med konkreta råd samt länkar till handlingsprogram, rekommendationer, riktlinjer och beskrivande dokument om vårdhygieniska arbetssätt.

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

En prioriterad del i patientsäkerhetsarbetet är att minska smittspridning i vården och därmed förekomsten av vårdrelaterade infektioner.

Utskrivning

Gäller även hemsjukvård.

Avdelning 72 på Sabbatsbergs sjukhus har ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som är MRSA-bärare.

Klassifikation vid klinisk infektion och bärarskap.

Uppföljning

Utbrott

När smittspridning i vård och omsorg utgör ett betydande hot mot patientsäkerheten bör en utbrottsgrupp bildas.

Definitioner

Återkommande begrepp som gäller i handlingsprogrammet för anmälningspliktiga resistenta bakterier.

Regional riktlinje inom LSS

Syftet med denna riktlinje är att förtydliga vad som gäller för anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB) hos brukare inom gruppbostäder och serviceboenden enligt LSS, samt daglig verksamhet enligt LSS.

Kontakt

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

För kontakt med Smittskydd Stockholm avseende anmälningspliktiga resistenta bakterier, se rubriken "Kontakt" under respektive sjukdomssida.

Smittskydd Stockholms information om MRSA.

Smittskydd Stockholms information om VRE (Vancomycinresistenta enterokocker).

Smittskydd Stockholms information om ESBLcarba.

Smittskydd Stockholms information om ESBL.

 

MRSA-teamet, infektionskliniken Danderyd

Telefon: 08-123 559 22

För vårdgivare finns även tjänstetelefonnummer i elektroniska katalogen (EK), sök "Infektionsmottagning Danderyd"

  • Uppdaterad: 24 juli 2023

  • Faktagranskad: 24 juli 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen