Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Syftet med dokumentet är att ge riktlinjer för att förebygga smittspridning av anmälningspliktiga resistenta bakterier.

Handlingsprogrammet ska tillämpas av alla vårdgivare inom Stockholms län.

Hela handlingsprogrammet

Provta

Provta inte patient med redan känt bärarskap av MRSA, VRE, ESBLcarba eller ESBL.

Ingen kohortvård behövs i väntan på provsvar.

Screening och smittspårning.

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Åtgärder vid positivt prov inklusive smittspårning

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

För uppföljning och vidare handläggning av patient hos MRSA-teamet på infektionskliniken Danderyds Sjukhus.

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för patienter om MRSA. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter om VRE. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter om ESBLcarba. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för patienter om ESBL. Finns på flera språk.

Smittspåra personal

All provtagning av personal, studenter och praktikanter görs av företagshälsovården för att undvika provsvar till den egna enheten. Smittspårning görs endast vid MRSA.

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Vårda

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Utskrivning

Gäller även hemsjukvård.

Avdelning 72 på Sabbatsbergs sjukhus har ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som är MRSA-bärare.

Klassifikation vid klinisk infektion och bärarskap.

Uppföljning

Sker endast vid bärarskap av MRSA.

Utbrott

När smittspridning i vård och omsorg utgör ett betydande hot mot patientsäkerheten bör en utbrottsgrupp bildas.

Definitioner

Återkommande begrepp som gäller i handlingsprogrammet för resistenta bakterier.

Lathundar

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittpårning samt vårdrutiner och screening.

Kontakt

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

Kontaktuppgifter till myndigheten Smittskydd Stockholm.

MRSA-teamet, infektionskliniken Danderyd

Telefon: 08-123 559 22

För vårdgivare finns även tjänstetelefonnummer i elektroniska katalogen (EK), sök "Infektionsmottagning Danderyd"

  • Uppdaterad: 21 juli 2022

  • Faktagranskad: 21 juli 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm