Brödsmule-navigation

Syftet med dokumentet är att ge riktlinjer för att förebygga smittspridning av anmälningspliktiga resistenta bakterier.

Handlingsprogrammet ska tillämpas av alla vårdgivare inom Stockholms län.

Hela handlingsprogrammet

Provta

Provta inte patient med redan känt bärarskap av MRSA, VRE, ESBLcarba eller ESBL.

Åtgärder vid positivt prov inklusive smittspårning

Smittskyddsblad

Smittspåra personal

Personal - smittspårning (PM 20)

All provtagning av personal, studenter och praktikanter görs av företagshälsovården för att undvika provsvar till den egna enheten. Smittspårning görs endast vid MRSA.

Vårda

Utskrivning

Avdelning 72 MRSA

Avdelning 72 på Sabbatsbergs sjukhus har ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som är MRSA-bärare.

Uppföljning

Utbrott

Utbrott (PM 24)

När smittspridning i vård och omsorg utgör ett betydande hot mot patientsäkerheten bör en utbrottsgrupp bildas.

Definitioner

Definitioner (PM 22)

Återkommande begrepp som gäller i handlingsprogrammet för resistenta bakterier.

Lathundar

Kontakt

Kontakta Vårdhygien Stockholm

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

MRSA-teamet, infektionskliniken Danderyd

Telefon: 08-123 559 22

För vårdgivare finns även tjänstetelefonnummer i elektroniska katalogen (EK), sök "Infektionsmottagning Danderyd"