Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Syftet med dokumentet är att ge riktlinjer för att förebygga smittspridning av anmälningspliktiga resistenta bakterier.

Handlingsprogrammet ska tillämpas av alla vårdgivare inom Stockholms län.

Hela handlingsprogrammet

Provta

Provta inte patient med redan känt bärarskap av MRSA, VRE, ESBLcarba eller ESBL.

Screening/provtagning (PM 2)

Vilka patienter ska provtas?

Provtagning - praktisk anvisning (PM 3)

Var och hur ska du ta prover?

I väntan på provsvar – val av vårdplats (PM 4)

Ingen kohortvård behövs i väntan på provsvar.

Förlossning - BB (PM 16)

Screening och smittspårning.

Neonatalavdelning (PM 17)

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Dialysavdelning (PM 18)

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Åtgärder vid positivt prov inklusive smittspårning

MRSA - åtgärder och smittspårning (PM 5)

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

Remiss till MRSA-teamet Danderyd

För uppföljning och vidare handläggning av patient hos MRSA-teamet på infektionskliniken Danderyds Sjukhus.

VRE - åtgärder och smittspårning (PM 6)

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

ESBLcarba - åtgärder och smittspårning (PM 7)

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

ESBL - åtgärder och smittspårning (PM 8)

Behandlande läkare ansvarar för att åtgärderna utförs och dokumenteras.

Neonatalavdelning (PM 17)

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Dialysavdelning (PM 18)

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Smittspårningslista för patienter

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Smittskyddsblad

MRSA - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om MRSA. Finns på flera språk.

VRE - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om VRE. Finns på flera språk.

ESBLcarba - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om ESBLcarba. Finns på flera språk.

ESBL - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om ESBL. Finns på flera språk.

Smittspåra personal

Personal - smittspårning (PM 20)

All provtagning av personal, studenter och praktikanter görs av företagshälsovården för att undvika provsvar till den egna enheten. Smittspårning görs endast vid MRSA.

Hälsodeklaration för personal

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Smittspårningslista för personal

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Vårda

Neonatalavdelning (PM 17)

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Dialysavdelning (PM 18)

Screening, smittspårning och vårdrutiner.

Utskrivning

Utskrivning och överföring (PM 19)

Gäller även hemsjukvård.

Avdelning 72 MRSA

Avdelning 72 på Sabbatsbergs sjukhus har ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som är MRSA-bärare.

Diagnoskoder (PM 23)

Klassifikation vid klinisk infektion och bärarskap.

Uppföljning

Uppföljning och avskrivning (PM 21)

Sker endast vid bärarskap av MRSA.

Utbrott

Utbrott (PM 24)

När smittspridning i vård och omsorg utgör ett betydande hot mot patientsäkerheten bör en utbrottsgrupp bildas.

Definitioner

Definitioner (PM 22)

Återkommande begrepp som gäller i handlingsprogrammet för resistenta bakterier.

Lathundar

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Lathundar

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittpårning samt vårdrutiner och screening.

Kontakt

Kontakta Vårdhygien Stockholm

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

Kontakta Smittskydd Stockholm

Kontaktuppgifter till myndigheten Smittskydd Stockholm.

MRSA-teamet, infektionskliniken Danderyd

Telefon: 08-123 559 22

För vårdgivare finns även tjänstetelefonnummer i elektroniska katalogen (EK), sök "Infektionsmottagning Danderyd"

  • Uppdaterad: 7 juli 2020

  • Faktagranskad: 1 juli 2020

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm