Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Formatet är anpassat för att det ska vara enkelt att ha till hands vid handläggning av patienter.

Målgrupp är medarbetare inom slutenvård, SÄBO, öppenvård och akutmottagningar inklusive vårdplatskoordinatorer, operationsplanerare och jourläkare.

Utskrivbar lathund för anmälningspliktiga resistenta bakterier. Lathunden sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL.

Utskrivbar lathund för anmälningspliktiga resistenta bakterier. Lathunden sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL.

Utskriftstips

Lathundarna är anpassade för att skrivas ut i A6-format. När du skriver ut kan du behöva göra vissa inställningar för att få rätt format. En inställning du kan behöva göra är Sidskalning där alternativet ska anges till Ingen.

  • Uppdaterad: 24 juli 2023

  • Faktagranskad: 24 juli 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen