Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Lathundar

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittpårning samt vårdrutiner och screening.

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information och riktlinjer för förskola och skola.

Entréskylt - infektion efter utlandsvistelse

Affisch att sätta upp utanför mottagningar i öppen- och slutenvård. Finns på svenska, engelska och persiska - öppna filen och välj språk i övre högra hörnet.

Entréskylt med hänvisning vid utslag i väntrum

Nedladdningsbar affisch från Smittskydd Stockholm. Kan användas vid mottagningens entré för att undvika smitta.

Entréskylt med hänvisning vid utslag och/eller kräkningar

Nedladdningsbar affisch från Smittskydd Stockholm. Kan användas vid mottagningens entré för att undvika smitta.

ESBL - information till patienter och närstående

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Hepatit A - Affisch med information om hur hepatit A smittar

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med infografik om hepatit A och hur det smittar.

Hepatit A - Affisch med vaccinationsbudskap inför resa

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med budskapet "Vaccinera dig och dina barn inför resan".

Hepatit A - Råd till föräldrar och barn som ska resa utomlands

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm. Artikelnummer: SmSt-159.

Hepatit A och B - Affisch riktad till män som har sex med män

Beställningsbar affisch för mottagningar där män som har sex med män kan få kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B.

Hepatit C - Behöver du testa dig? Det finns behandling!

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm med frågor och svar om hepatit C.

Hepatit C - Infografik

Information för vårdpersonal om hepatit C i Stockholms län i A4 format, att skriva ut.

Hepatit C - Män som har sex med män

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information som riktar sig till män som har sex med män.

Hiv hos barn

Foldrar från Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hiv-infektion.

Hiv och hepatit – Affisch riktad till personer som injicerar

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med information som riktar sig till personer som injicerar.

Hiv och hepatit - Information till dig som injicerar narkotika

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Hygienrutiner vid kontakt med djur

Hygienrutiner för att minska smittspridning mellan djur och människa.

Information om influensavaccination för personer över 65 år

Beställningsbar folder med information om influensan.

MRSA - Information till patienter och närstående

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Sexuellt överförbara infektioner - patientinformationsaffisch

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsaffisch A3-format). Även beställningsbar.

Sexuellt överförbara infektioner - patientinformationsblad

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsblad A4-format).

Sexuellt överförda infektioner - frågemall

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Sexuellt överförda infektioner - lathund för provtagning

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Strama Stockholms trycksaker

Hur ska antibiotikaförskrivningen minska? Här hittar du broschyrer, affischer, behandlingsrekommendationer och andra trycksaker som kan vara till hjälp.

Sår kan sprida smitta - affisch

Nedladdningsbar affisch, tips för att undvika hudinfektion vid träning.

Tuberkulos - Information till patienter och närstående

Nedladdningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Uppmuntra god handhygien

Affisch från Socialstyrelsen att sättas upp på lämpliga ställen som en påminnelse om vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

VRE - information till patienter och närstående

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.