Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Smittskydd Stockholms publikationer finns tillgängliga som nedladdningsbara filer, några publikationer kan dessutom beställas i tryckt format.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittspårning samt vårdrutiner och screening.

Broschyr med frågor och svar från Smittskydd Stockholm. Kan laddas ned och skrivas ut.

Faktablad med frågor och svar från Smittskydd Stockholm. Kan laddas ned och skrivas ut.

Faktablad med frågor och svar från Smittskydd Stockholm. Kan laddas ned och skrivas ut.

Hepatiter och hiv

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med infografik om hepatit A och hur det smittar.

Beställningsbar affisch från Smittskydd Stockholm med budskapet "Vaccinera dig och dina barn inför resan".

Beställningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Beställningsbar affisch för mottagningar där män som har sex med män kan få kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B.

Broschyr från Smittskydd Stockholm med frågor och svar om hepatit C.

Affisch om hepatit C från Smittskydd Stockholm. Kan laddas ned och skrivas ut.

Faktablad med frågor och svar om hepatit C och hepatit C behandling från Smittskydd Stockholm. Kan laddas ned och skrivas ut.

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information som riktar sig till män som har sex med män.

Affisch från Smittskydd Stockholm om hiv/hepatit som riktar sig till personer som injicerar.

Broschyr från Smittskydd Stockholm som innehåller en snabbguide om sjukdomarna hiv och hepatit, smittvägar, testning, symtom och behandling. Finns även en äldre nedladdningsbar version på arabiska och ryska.

Broschyr från Smittskydd Stockholm med information och riktlinjer för förskola och skola.

RS-virus

Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta.

Beställningsbart informationsmaterial för att uppmärksamma RS-virus, och tips på hur sjukdom kan förebyggas.

STI

Information om symtom och vart du kan vända dig. Affischen är tänkt att kunna sättas upp i till exempel väntrum eller på klubbar. Finns på svenska och engelska.

Information om symtom och vart du kan vända dig. Flygbladet är tänkt att kunna delas ut i till exempel väntrum eller på klubbar. Finns på svenska och engelska.

Information om symtom och vart du kan vända dig. Innehåller översättningar på ryska, franska, spanska och albanska.

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsaffisch A3-format). Även beställningsbar.

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsblad A4-format).

Tuberkulos

Nedladdningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Entréskyltar och informationsblad

Skylt till mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Nedladdningsbar affisch från Smittskydd Stockholm. Kan användas vid mottagningens entré för att undvika smitta.

Nedladdningsbar affisch från Smittskydd Stockholm. Kan användas vid mottagningens entré för att undvika smitta.

Hygienrutiner för att minska smittspridning mellan djur och människa.

Strama Stockholm

Hur ska antibiotikaförskrivningen minska? Här hittar du kampanjmaterial, broschyrer, affischer, behandlingsrekommendationer och andra trycksaker som kan vara till hjälp.

  • Uppdaterad: 11 mars 2024

  • Faktagranskad: 27 juli 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen