Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om ESBLcarba, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Märk journalen med ESBLcarba. Se även handlingsprogram PM 7.
 2. Förhållningsregler: Inga tvingande förhållningregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att provtagande läkare/enhet ansvarar för att smittspårning i vården görs. Omfattning beror på var diagnosen ställts, se handlingsprogram PM 7 och PM 9. Kontakta Vårdhygien för samråd.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL gäller i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Klinisk anmälan bör innehålla

 • om patienten har haft sjukvårdskontakt i samband med utlandsresa de senaste 6 månaderna

 • indikation för provtagning (screening, klinisk infektion etc)

 • om smittspårning påbörjats.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om ESBLcarba.

Smittskyddsblad för patienter om ESBLcarba. Finns på flera språk.

Statistik

Under 2020 anmäldes 43 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en minskning med 32 fall jämfört med 2019.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Stickprovsundersökning

Gäller för MRSA, vård av MRSA-bärare, samt VRE, ESBLcarba- och ESBL-screening av utlandsvårdade.

Kontakt

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander|Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Owe Källman|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Två lathundar som sammanfattar Region Stockholms handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittpårning samt vårdrutiner och screening.

Externa länkar

 • Uppdaterad: 16 juli 2021

 • Faktagranskad: 16 juli 2021

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm