Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

Betahemolyserande grupp A-streptokocker (GAS) - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 92 fall av GAS, en ökning med 52 fall vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2021.

Campylobakter - helårsstatistik 2022

Antalet fall av campylobakterinfektion ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin även om fler smittades utomlands under 2022.

Covid-19 - statistik, Region Stockholm

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Cryptosporidium - helårsstatistik 2022

Under året anmäldes 139 fall av cryptosporidiuminfektion varav 85 var smittade i Sverige.

Denguefeber - helårsstatistik 2022

Under 2022 rapporterades 21 fall av denguefeber, vilket är en ökning med 16 fall jämfört 2021, troligen relaterat till ökat resande.

EHEC - helårsstatistik 2022

Antalet fall av EHEC var högre 2022 än föregående år och detta beror på att en ny analysteknik har införts på Karolinska Universitetslaboratoriet, dock ingen ökning av allvarliga fall med EHEC.

ESBL - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 2769 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en ökning med 684 fall (33 %) jämfört med 2021.

ESBLcarba - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 109 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en ökning med 56 fall jämfört med 2021.

Giardia - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäles något färre fall av giardiainfektion jämfört med föregående år. Huvuddelen smittades utomlands.

Gonorré - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 1 863 fall av gonorré, vilket är en ökning med 250 fall jämfört med 2021.

Haemofilus influenzae - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 45 fall av haemofilus influenzae, en ökning med 28 fall vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2021.

Harpest/Tularemi - helårsstatistik 2022

Under 2022 rapporterades 21 fall av harpest. Smittan finns i större delen av länet.

Hepatit A - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 16 fall av hepatit A, vilket är en minskning med 4 fall jämfört med 2021. Totalt smittades 12 personer utomlands. Glöm inte vaccination inför resor!

Hepatit B - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 7 fall av akut och 243 fall av kronisk hepatit B. Det är fortsatt en minskning av antalet anmälda fall speciellt för kronisk hepatit B, jämfört med åren innan pandemin.

Hepatit B - Nämnardata för 2013-2021

Under 2021 togs 91 762 hepatit B-prover, vilket är en ökning med 3 391 prover jämfört med 2020 (88 371).

Hepatit C - helårsstatistik 2022

Antalet nydiagnostiserade hepatit C fall ökade under 2022 jämfört med 2021, från 291 till 322.

Hepatit C - Nämnardata för 2013-2021

Provtagningen för hepatit C har ökat år 2021 med drygt 5 000 prover till 54 285 jämfört med år 2020.

Hepatit D - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 31 fall av hepatit D, vilket är en ökning med 12 fall jämfört med 2021.

Hepatit E - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes ett fall av hepatit E, vilket är en minskning med 3 fall jämfört med 2021.

Hiv - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 186 fall av Hiv varav 69 var nydiagnostiserade under året, vilket är en ökning med 13 fall jämfört med 2021.

Hiv - nämnardata för 2013-2021

År 2021 ökade Hiv-provtagningen (113 907 tester) med ca. 5 500 prover sedan föregående år.

HTLV I och HTLV II - Rapporterade fall 1998-2021

Enstaka fall av HTLV l och HTLV ll diagnostiserade under 2020 och 2021.

Influensastatistik, säsongen 2022/2023

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Kikhosta - helårsstatistik 2022

Under pandemin rapporterades betydligt färre fall av kikhosta. Endast 5 fall av kikhosta anmäldes 2022 jämfört med 167 fall 2019.

Klamydia - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 9 217 fall av klamydia, vilket är en ökning med 1 008 fall (12 %) jämfört med 2021.

Legionella - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 58 fall av legionella, en ökning med 24 fall (71%) jämfört med 2021.

Listeria - helårsstatistik 2022

Antalet fall av listeriainfektion under 2022 var något fler än föregående år. Ökningen utgörs dock av många olika bakteriestammar och kan inte kopplas till något enskilt utbrott.

Malaria - helårsstatistik 2022

Under 2022 rapporterades 75 fall av malaria, vilket är väsentligen oförändrat jämfört 2021. (17 av fallen (22%) hittades inom ramen för en screeningstudie).

Meningokocker - helårsstatistik 2022

Under 2022 anmäldes 6 fall av meningokocker, en ökning med 2 fall jämfört med 2021.

Mpox - statistik, Region Stockholm

Smittskydd Stockholms statistik avseende mpox.

Visar 1-30/45