Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Covid-19 - statistik, Region Stockholm

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

ESBL - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 2222 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en minskning med 568 fall (20 %) jämfört med 2019.

ESBLcarba - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 43 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en minskning med 32 fall jämfört med 2019.

Gonorré - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 1 656 fall av gonorré, vilket är en minskning med 143 fall (8 %) jämfört med 2019.

Hepatit B - Nämnardata för 2013-2019

Drygt 99 000 hepatit B-prover togs under 2019, vilket är en fortsatt ökning sedan 2018. Provtagningen i Beroendevården ligger kvar på samma nivå som 2018.

Hepatit C - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 263 nya fall av hepatit C, baserat på anti-HCV, vilket är en minskning från föregående år. En minskad provtagning har även rapporterats under samma år.

Hepatit C - Nämnardata för 2013-2019

Provtagningen för hepatit C har öka med nästan 6 000 tester under 2019.

Hiv - nämnardata för 2009-2019

Hiv-provtagningen 2019 ligger kvar på samma nivå som under 2018.

Klamydia - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 8 990 fall av klamydia, vilket är en minskning med 933 fall (9 %) jämfört med 2019.

MRSA - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 899 fall av MRSA, en minskning med 34 fall (4 %) jämfört med 2019.

Syfilis - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 280 fall av syfilis, vilket är en ökning med 7 fall jämfört med 2019.

TBE - aktuell säsongsstatistik

Antal rapporterade fall av TBE i Stockholms län 2017 till 2021.

VRE - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 28 fall av VRE, en minskning med 71 fall jämfört med 2019.