Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Covid-19 - statistik, Region Stockholm

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

ESBL - helårsstatistik 2021

Under 2021 anmäldes 2085 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en minskning med 137 fall (6 %) jämfört med 2020.

ESBLcarba - helårsstatistik 2021

Under 2021 anmäldes 53 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en ökning med 10 fall jämfört med 2020.

Gonorré - helårsstatistik 2021

Under 2021 anmäldes 1 613 fall av gonorré, vilket är en minskning med 43 fall jämfört med 2020.

Hepatit A - helårsstatistik 2021

Under 2021 anmäldes 20 fall, varav 8 smittades utomlands.

Hepatit B - helårsstatistik 2021

Under 2021 anmäldes 9 fall av akut och 248 fall av kronisk hepatit B.

Hepatit B - Nämnardata för 2013-2020

Under 2020 togs 88 371 hepatit B-prover, vilket är en minskning jämfört med 2019. Minskningen bedöms vara relaterad till pandemin.

Hepatit C - helårsstatistik 2021

Antalet nydiagnostiserade hepatit C fall ökade något under 2021 jämfört med 2020, från 253 till 291. De senaste två åren har dock en minskning setts jämfört med föregående år.

Hepatit C - Nämnardata för 2013-2020

Provtagningen för hepatit C har minskat under 2020 med cirka 13 000 prover. Minskningen bedöms vara relaterad till pandemin.

Hiv - helårsstatistik 2021

Nydiagnostiserade fall med hiv har fortsatt minskat i Region Stockholm under 2021 liksom antal smittade i Sverige.

Hiv - nämnardata för 2009-2020

Hivprovtagningen under 2020 har minskat med knappt 18 000 prover sedan föregående år. Minskningen bedöms vara relaterad till pandemin.

HTLV I och HTLV II - Rapporterade fall 1998-2021

Enstaka fall av HTLV l och HTLV ll diagnostiserade under 2020 och 2021.

Influensastatistik, säsongen 2021/2022

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Klamydia - helårsstatistik 2021

Under 2021 anmäldes 8 209 fall av klamydia, vilket är en minskning med 781 fall (9 %) jämfört med 2020.

MRSA - helårsstatistik 2021

Under 2021 anmäldes 752 fall av MRSA, en minskning med 147 fall (16 %) jämfört med 2020.

Syfilis - helårsstatistik 2021

Under 2021 anmäldes 375 fall av syfilis, vilket är en ökning med 95 fall jämfört med 2020.

TBE - aktuell säsongsstatistik

Antal rapporterade fall av TBE i Stockholms län 2017 till 2021.

Tuberkulos - helårsstatistik 2021

114 fall av tuberkulos anmäldes, vilket är i nivå med vad som sågs innan pandemin. En minskning av fall sågs i åldern 20–40 hos både kvinnor och män.

VRE - helårsstatistik 2021

Under 2021 anmäldes 75 fall av VRE, en ökning med 47 fall jämfört med 2020.

Visar 1-19/19