Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Betahemolyserande grupp A-streptokocker - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 126 fall av invasiv infektion med grupp A-streptokocker jämfört med 115 fall 2017 och 139 fall 2016.

Campylobacter - helårsstatistik 2018

Antalet fall är nu på lägre nivå än före utbrottet kopplat till svensk kyckling under 2015-2017.

Covid-19 - statistik, Region Stockholm

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Cryptosporidium - helårsstatistik 2018

Antalet fall av cryptosporidier är på ungefär samma nivå som 2017.

Denguefeber - helårsstatistik 2018

Under året anmäldes 52 fall av denguefeber vilket var en marginell ökning jämfört med 2017.

EHEC - helårsstatistik 2018

Under året anmäldes 53 fall av EHEC, varav 34 var smittade i Sverige.

ESBL - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 2790 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en ökning med 82 fall (3 %) jämfört med 2018.

ESBLcarba - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 75 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en ökning med 16 fall jämfört med 2018.

Giardia - helårsstatistik 2018

Antal fall är fler än förra året, andelen inhemska fall är dock i nivå med de senaste åren. Ökningen beror på utvidgad screening och smittspårning.

Gonorré - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 1799 fall av gonorré, vilket är en ökning med 293 fall (19 %) jämfört med 2018.

Haemophilus influenzae, invasiv sjukdom - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 46 fall av invasiv infektion med Haemophilus influenzae jämfört med 52 fall 2017.

Harpest - helårsstatistik 2018

Sjutton fall med harpest anmäldes under 2018, med flest fall under andra delen av året (augusti-november).

Hepatit A - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 23 fall, varav 14 smittades utomlands. Glöm inte vaccination inför resor! Män som har sex med män och personer som injicerar vaccineras kostnadsfritt.

Hepatit B - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 10 fall av akut och 378 fall av kronisk hepatit B. Det är fortfarande angeläget att personer som kommer från riskländer provtas för denna ”tysta” infektion.

Hepatit B - Nämnardata för 2013-2019

Drygt 99 000 hepatit B-prover togs under 2019, vilket är en fortsatt ökning sedan 2018. Provtagningen i Beroendevården ligger kvar på samma nivå som 2018.

Hepatit C - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 455 nya hepatit C fall, baserat på anti-HCV. Motsvarande antal var 545 förra året.

Hepatit C - Nämnardata för 2013-2019

Provtagningen för hepatit C har öka med nästan 6 000 tester under 2019.

Hepatit D - helårsstatistik 2018

35 fall av hepatit D har rapporterats under 2018, en ökning med två fall jämfört med föregående år. De flesta i åldersgruppen 30-49 år. Majoriteten var smittade utomlands.

Hiv - halvårsstatistik 2019

Under första halvåret 2019 har 52 nya fall av hiv diagnostiserats i Stockholms län. Detta är väsentligen oförändrat jämfört med motsvarande period tidigare år.

Hiv - helårsstatistik 2018

111 personer fick hiv diagnos under 2018, oförändrat jmf med föregående år (110). Av dessa 111 var 58 män som har sex med män, detta är något fler än föregående år (41).

Hiv - nämnardata för 2009-2019

Hiv-provtagningen 2019 ligger kvar på samma nivå som under 2018.

Influensasäsongen 2019-2020

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Kikhosta - helårsstatistik 2018

2018 anmäldes 254 fall av kikhosta jämfört med 253 året innan.

Klamydia - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 9923 fall av klamydia, vilket är en ökning med 1107 fall (13 %) jämfört med 2018.

Legionella - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 67 fall av Legionellainfektion jämfört med 47 fall 2017. Ökningen bestod även i år framför allt av inhemsk smitta.

Malaria - helårsstatistik 2018

71 fall anmäldes under året, vilket var en ökning från 53 fall 2017.

Meningokockinfektion - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 18 fall av meningokockinfektion.

MRSA - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 933 fall av MRSA, en ökning med 157 fall (20 %) jämfört med 2018.

Pneumokocker, invasiv - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 304 fall av invasiv pneumokocksjukdom jämfört med 298 fall 2017. 4 fall hos barn 0-2 år.

Salmonella - helårsstatistik 2018

Det totala antalet salmonellafall minskade jämfört med 2017, vilket skulle kunna förklaras av att regionen inte haft något större livsmedelsorsakat utbrott.

Shigella - helårsstatistik 2018

Under 2018 rapporterades totalt 67 fall av shigella varav 13 var smittade i Sverige.

Sorkfeber - helårsstatistik 2018

Elva fall av sorkfeber med anmäldes under 2018. Framför allt under andra delen av året och med en topp under augusti-september.

Syfilis - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 273 fall av syfilis, vilket är en minskning med 24 fall (8 %) jämfört med 2018.

TBE - aktuell säsongsstatistik

Antal rapporterade fall av TBE i Stockholms län 2016 till 2020.

TBE - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 118 fall av TBE i Stockholms län. Flest fall anmäldes under augusti och september.

Tuberkulos - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 139 fall av Tuberkulos jämfört med 126 fall 2017. Liksom tidigare år har majoriteten smittats i högendemiska områden.

VRE - helårsstatistik 2019

Under 2019 anmäldes 99 fall av VRE, en minskning med 47 fall jämfört med 2018.

Yersinia - helårsstatistik 2018

Under 2018 rapporterades totalt 50 fall av yersiniainfektion varav 33 var smittade i Sverige.