Till start

Vårdgivarguiden

Anmälningspliktiga resistenta bakterier

Under 2023 anmäldes 3104 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en ökning med 335 fall (12 %) jämfört med 2022.

Under 2023 anmäldes 129 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en ökning med 20 fall jämfört med 2022.

Under 2023 anmäldes 989 fall av MRSA, en ökning med 63 fall (7 %) jämfört med 2022.

Under 2023 anmäldes 94 fall av VRE, en ökning med 39 fall jämfört med 2022.

Hepatiter

År 2023 anmäldes 20 fall av hepatit A, vilket är en ökning med fyra fall jämfört med 2022. Totalt smittades 10 personer utomlands. Glöm inte vaccination inför resor!

År 2023 anmäldes 13 fall av akut och 242 fall av kronisk hepatit B. Det är fortsatt en minskning av antalet anmälda fall för kronisk hepatit B, jämfört med åren innan pandemin.

Antalet nydiagnostiserade hepatit C fall minskade år 2023 jämfört med 2022, från 322 till 268.

År 2023 anmäldes 39 fall av hepatit D, vilket ligger i linje med åren innan pandemin.

Antalet anmälda fall av hepatit E har varierat mellan åren. År 2023 rapporterades sju fall.

Hiv och HTLV

År 2023 rapporterades 151 fall av Hiv varav 61 var nydiagnostiserade under året, vilket är en minskning av fall jämfört med 2022.

Antalet anmälda fall av HTLV I och HTLV II har varierat mellan åren. År 2023 rapporterades 13 fall, vilket berodde på utökad provtagning i riskpopulationer.

Luftvägsinfektioner

Under 2023 anmäldes 364 fall av GAS, en ökning med 272 fall vilket är mer än en tredubbling jämfört med 2022.

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

Under 2023 anmäldes 48 fall av haemofilus influenzae, en ökning med 3 fall jämfört med 2022.

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Under 2023 anmäldes 48 fall av legionella, en minskning med 10 fall jämfört med 2022.

Under 2023 anmäldes 8 fall av meningokocker, en ökning med 2 fall jämfört med 2022.

Under 2023 anmäldes 11 fall av papegojsjuka, en minskning med 1 fall jämfört med 2022.

Under 2023 anmäldes 337 fall av invasiva pneumokocker, en ökning med 78 fall (30%) jämfört med 2022.

Under 2023 anmäldes 55 fall av PNSP, en minskning med 3 fall jämfört med 2022.

Under säsong 2022–2023 rapporterades 3355 fall av RS-virusinfektion. Flest fall av RS-virusinfektion fanns bland barn under 1 år.

STI och mpox

Under 2023 anmäldes 2 468 fall av gonorré, vilket är en ökning med 605 fall (32 %) jämfört med 2022.

Under 2023 anmäldes 8 862 fall av klamydia, vilket är en minskning med 355 fall (4 %) jämfört med 2022.

Smittskydd Stockholms statistik avseende mpox.

Under 2023 anmäldes 340 fall av syfilis, vilket är en ökning med 20 fall jämfört med 2022.

Tarminfektioner

Antalet fall av campylobacterinfektion under 2023 låg fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin.

Under 2023 anmäldes ungefär lika många fall som innan pandemin och huvuddelen av dessa var smittade i Sverige.

Antalet fall av EHEC har varit högre sedan 2022 då en ny analysteknik infördes på Karolinska Universitetslaboratoriet, dock har ingen ökning setts av allvarliga sjukdomsfall.

Under 2023 anmäldes 220 fall av giardiainfektion varav huvuddelen var smittade utomlands. Antalet anmälda fall ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin.

Antalet fall av listeriainfektion under 2023 låg på ungefär samma nivå som 2021 och 2022. Huvuddelen av de 30 fallen sågs hos äldre personer.

Jämfört med åren 2020-2022 ökade antalet fall av salmonellainfektion men fortfarande till en lägre nivå än innan pandemin. Huvuddelen av fallen 2023 var smittade utomlands.

Antalet fall av shigellainfektion har varit högre sedan 2022 då en ny analysteknik infördes på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Under 2023 anmäldes 10 fall av vibrioinfektion exkl. kolera, vilket är cirka hälften så många som 2021 som var ett år med en varm sommar.

Under året anmäldes 99 fall av yersiniainfektion varav huvuddelen var smittade i Sverige.

TBE

Antal rapporterade fall av TBE i Stockholms län 2019-2023.

År 2023 anmäldes 160 fall av TBE, vilket är en ökning med 23 fall jämfört med 2022.

Tuberkulos

Under 2023 anmäldes 132 fall av tuberkulos, en ökning jämfört med 2022, men i nivå med antalet fall före pandemin. Som tidigare år är majoriteten av fallen smittade utomlands.

Övriga

Under 2023 anmäldes 84 fall av denguefeber, en stor ökning jämfört med 2022, men i nivå med antalet fall före pandemin.

Under 2023 rapporterades 53 fall av harpest, en stor ökning jämfört med 2022. Smittan finns i hela länet.

Under 2023 anmäldes 53 fall av kikhosta, detta är en ökning jämfört med 2022. Antalet fall 2023 av kikhosta ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin.

Under 2023 rapporterades 70 fall av malaria, vilket är väsentligen oförändrat jämfört 2022.

Nämnardata

År 2023 togs 95 597 hepatit B-prover, vilket är en minskning med 2 965 prover jämfört med 2022.

År 2023 togs 60 340 hepatit C-prover, vilket är en minskning med 2 032 prover jämfört med 2022.

År 2023 togs 123 391 hivtester, vilket är en minskning med drygt 1100 prover jämfört med 2022.

Tidigare års statistik

Statistik från Smittskydd Stockholm.

  • Uppdaterad: 15 april 2024

  • Faktagranskad: 15 april 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen