Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Covid-19 - statistik, Region Stockholm

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

ESBL - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 2222 fall av ESBL-bildande tarmbakterier, en minskning med 568 fall (20 %) jämfört med 2019.

ESBLcarba - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 43 fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, en minskning med 32 fall jämfört med 2019.

Gonorré - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 1 656 fall av gonorré, vilket är en minskning med 143 fall (8 %) jämfört med 2019.

Hepatit B - Nämnardata för 2013-2020

Under 2020 togs 88 371 hepatit B-prover, vilket är en minskning jämfört med 2019. Minskningen bedöms vara relaterad till pandemin.

Hepatit C - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 263 nya fall av hepatit C, baserat på anti-HCV, vilket är en minskning från föregående år. En minskad provtagning har även rapporterats under samma år.

Hepatit C - Nämnardata för 2013-2020

Provtagningen för hepatit C har minskat under 2020 med cirka 13 000 prover. Minskningen bedöms vara relaterad till pandemin.

Hiv - nämnardata för 2009-2020

Hiv-provtagningen under 2020 har minskat med knappt 18 000 prover sedan föregående år. Minskningen bedöms vara relaterad till pandemin.

Influensastatistik, säsongen 2021/2022

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.

Klamydia - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 8 990 fall av klamydia, vilket är en minskning med 933 fall (9 %) jämfört med 2019.

MRSA - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 899 fall av MRSA, en minskning med 34 fall (4 %) jämfört med 2019.

Syfilis - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 280 fall av syfilis, vilket är en ökning med 7 fall jämfört med 2019.

TBE - aktuell säsongsstatistik

Antal rapporterade fall av TBE i Stockholms län 2017 till 2021.

VRE - helårsstatistik 2020

Under 2020 anmäldes 28 fall av VRE, en minskning med 71 fall jämfört med 2019.