Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om MRSA, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Byt eventuellt antibiotikabehandling samt remittera till MRSA-teamet. Märk journalen med MRSA. Se även handlingsprogram PM 5.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att provtagande läkare/enhet ansvarar för att smittspårning i vården görs. Omfattning beror på var diagnosen ställts (inom slutenvård/öppenvård/särskilt boende), se handlingsprogram PM 5 och PM 9. Kontakta Vårdhygien för samråd. MRSA-teamet sköter eventuell smittspårning i familjen.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Observera att provtagning, vård och eventuell behandling för MRSA ska vara kostnadsfri för patienten.

Handlingsprogram

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • misstänkt smittland, oavsett sjukvårdskontakt
 • de sjukvårdskontakter patienten haft de senaste 6 månaderna
 • om patienten haft sjukvårdskontakt i samband med utlandsresa de senaste 6 månaderna
 • om patienten har kommunal omsorg, gäller både barn och vuxna
 • indikation för MRSA-odling (screening, klinisk infektion etcetera) samt varifrån odlingar tagits (näsa, svalg etcetera)
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta.

Smittskyddsblad

Uppföljning

PM och anvisningar

Statistik

Stickprovsundersökning

Mer om MRSA

Avskrivning av MRSA-bärarskap

MRSA-teamet på Danderyds sjukhus och Smittskydd Stockholm kan i samråd efter upprepade negativa prover avskriva bärarskap av MRSA.

Kontakt

Ulla-Britt Thollström | Smittskyddssjuksköterska

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson | Smittskyddssjuksköterska

Annie Velander | Utbildningssamordnare, smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Owe Källman | Biträdande smittskyddsläkare

MRSA-teamet, infektionskliniken Danderyd

Telefon: 08-123 559 22

För vårdgivare finns även tjänstetelefonnummer i elektroniska katalogen (EK), sök "Infektionsmottagning Danderyd"

 

Stockholmsgeriatriken, avdelning 72 MRSA

Avdelning 72 MRSA

Avdelning 72 på Sabbatsbergs sjukhus har ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som är MRSA-bärare.

Publikationer

Externa länkar