Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patienter som diagnostiserats med MRSA följs upp av MRSA-teamet, Infektionskliniken, Danderyds sjukhus. Ett av syftena med uppföljningen är att kunna avskriva ett MRSA-bärarskap som inte längre är aktuellt. Avskrivna patienter anses inte längre vara bärare av MRSA och har följaktligen inte heller någon informationsskyldighet vid kontakt med sjukvården.

Förutsättningen för att kunna avskrivas är att tre på varandra följande MRSA-prover tagna under 12 månader är negativa för MRSA och att riskfaktorer för MRSA som sår eller eksem inte föreligger. Beslut om avskrivning kan endast tas av smittskyddsläkare och infektionsläkare i samråd.

Informationen om avskrivning registreras på flera olika sätt:

  • Patienten informeras per brev om att MRSA-diagnosen är avskriven.
  • Märkning av journalen som finns i TakeCare tas bort och en anteckning görs i journalen om att patienten inte längre är bärare av MRSA.
  • Chefläkare för sjukhus med andra journalsystem informeras om att MRSA-märkningen av alla journaler på patienten ska tas bort samt att anteckning ska göras i journalen.
  • Patienten markeras som avskriven i Vårdhygien Stockholms dataregister (Nysa) och i Smittskydd Stockholms dataregister (SmiNet).

 

  • Uppdaterad: 21 juli 2022

  • Faktagranskad: 21 juli 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm