Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Anmälningspliktiga resistenta bakterier - Handlingsprogram

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL gäller i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre.

Calicivirus - Handlingsprogram

Stöd för handläggningen av patienter med misstänkt/verifierad smittsam virusorsakad gastroenterit (magsjuka) orsakad av calicivirus.

Förebygga blodburen smitta - Handlingsprogram

Stöd för handläggning och för utformande av lokalt anpassade riktlinjer. Gäller för personal och studerande inom vårdinrättning samt särskilda boenden.

Legionella - Handlingsprogram vid misstänkt vårdrelaterad smitta

Riktlinjer för att handlägga fall av misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion samt förebygga förekomst av legionella. Handlingsprogrammet gäller i slutenvården och särskilda boenden i Stockholms...

Tuberkulos - Handlingsprogram

Gäller på vårdavdelning och mottagning samt i särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO) i Stockholms län.

Visar 1-5/5