Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB) - Handlingsprogram

Handlingsprogrammet för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL gäller i öppen- och slutenvården samt särskilda boenden för äldre.

Blodburen smitta – Handlingsprogram för att förebygga och handlägga tillbud

Riktlinje för medarbetare och studerande inom öppenvård, slutenvård och tandvård i Region Stockholm samt särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO).

Calicivirus - Handlingsprogram

Stöd för handläggningen av patienter med misstänkt/verifierad smittsam virusorsakad gastroenterit (magsjuka) orsakad av calicivirus.

Legionella - Handlingsprogram vid misstänkt vårdrelaterad smitta

Riktlinjer för att handlägga fall av misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion samt förebygga förekomst av legionella. Handlingsprogrammet gäller i slutenvården och särskilda boenden i Stockholms...

Tuberkulos - Handlingsprogram

Riktlinje för vårdavdelning och mottagning samt särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO) i Stockholms län.

Visar 1-5/5