Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här hittar du Handlingsprogram framtagna av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm i samverkan med Regional Kommunal Hygien Kommitté (RKHK) på uppdrag av regional arbetsgrupp vårdhygien (RAG Vårdhygien).

Övriga PM och riktlinjer inom smittskyddsområdet återfinns på respektive sjukdoms- eller ämnessida.

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Smittskyddsinformation från Smittskydd Stockholm samlat under respektive område.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier (ARB)

Handlingsprogrammet gäller hälso- och sjukvård och särskilda boenden för äldre i Region Stockholm.

Handlingsprogrammet ska tillämpas av alla vårdgivare inom Stockholms län.

Riktlinje för att förebygga smittspridning av MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL (anmälningspliktiga resistenta bakterier).

Blodburen smitta

Handlingsprogrammet gäller för medarbetare och studerande inom öppenvård, slutenvård och tandvård i Region Stockholm samt särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO).

Riktlinje för att förebygga blodburen smitta och handlägga tillbud, samt utformande av lokal rutin.

Calicivirus

Handlingsprogrammet gäller för hälso- och sjukvård och särskilda boenden i Stockholms län.

Riktlinje för att förebygga smittspridning av calicivirus (så kallad vinterkräksjuka).

Legionella

Handlingsprogrammet gäller för all hälso- och sjukvård, tandvård samt boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar i Stockholms län.

Riktlinje för handläggning av misstänkt och verifierad vårdrelaterad legionellainfektion. Inkluderar även förebyggande åtgärder.

Tuberkulos

Handlingsprogrammet gäller för vårdavdelning och mottagning samt särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO) i Stockholms län.

Handlingsprogrammet vänder sig inte till den specialiserade infektionssjukvården vid Karolinska Universitetssjukhuset som har egna riktlinjer.

Riktlinje för vårdhygieniska rutiner vid handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftat smittsam tuberkulos.

  • Uppdaterad: 1 december 2023

  • Faktagranskad: 11 juli 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen