Till start

Vårdgivarguiden

Handlingsprogrammet gäller för vårdavdelning och mottagning samt särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO) i Stockholms län.

Handlingsprogrammet vänder sig inte till den specialiserade infektionssjukvården vid Karolinska Universitetssjukhuset som har egna riktlinjer.

Hela handlingsprogrammet

Kontakt för behandling eller remiss

Vård och behandling

Behandlande läkares ansvar

Personalansvarigs ansvar

Gäller när personal utsatts för bekräftad smittsam tuberkulos.

Andningsskydd

Film som visar hur du tar på dig ett andningsskydd i situationer där det finns risk för luftburen smitta.

Smittspårningsunderlag

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Fördjupning

Praktiska frågor

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

  • Uppdaterad: 13 oktober 2023

  • Faktagranskad: 13 oktober 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen