Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk/röntgenologisk misstanke smittsam tbc kontakta tbc-mottagning (Infektions- eller Barnkliniken Karolinska universitetssjukhuset) för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tbc, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.
  2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt av tbc-behandlande läkare, se smittskyddsblad för patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
  3. Smittspårning: Innebär att ta ett IGRA-test (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest) på kontakter som kan ha utsatts för smittrisk. Görs av sjuksköterska på tbc-mottagning.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan av aktiv tbc ska göras i SmiNet. Görs vanligen på tbc-mottagning. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik. Latent tbc anmäls inte.
  5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för tbc är kostnadsfria för patienten.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Övriga anmälningar enligt smittskyddslagen

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning för tuberkulos görs av specialistmottagning och innebär följande:

  • Smittsamhetsbedömning av patienten.
  • Testning av kontakter som kan vara smittkälla, kan vara smittade av smittkälla, kan vara smittade av index.
     - Använd IGRA (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest)
  • Vid positiv reaktion ska aktiv tuberkulos uteslutas.

Handlingsprogram

Tuberkulos - Handlingsprogram

Gäller på vårdavdelning och mottagning samt i särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO) i Stockholms län.

PM och anvisningar

Testmetoder

Tuberkulintest (PPD)

Instruktionsfilmer som visar hur det går till att sätta och avläsa ett tuberkulintest.

Latent tuberkulos

Asylsökande/migranter/anhöriginvandrade

Asyl - migration - hälsoundersökning

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Statistik

Tuberkulos - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 139 fall av Tuberkulos jämfört med 126 fall 2017. Liksom tidigare år har majoriteten smittats i högendemiska områden.

Kontakt

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

Publikationer

Externa länkar