Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk/röntgenologisk misstanke smittsam tbc kontakta tbc-mottagning (Infektions- eller Barnkliniken Karolinska universitetssjukhuset) för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tbc, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt av tbc-behandlande läkare, se smittskyddsblad för patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta ett IGRA-test (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest) på kontakter som kan ha utsatts för smittrisk. Görs av sjuksköterska på tbc-mottagning.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan av aktiv tbc ska göras i SmiNet. Görs vanligen på tbc-mottagning. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik. Latent tbc anmäls inte.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för tbc är kostnadsfria för patienten.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Paragrafanmälan - anmälan till Smittskyddsläkaren

Gör en paragrafanmälan direkt via datorn. Inloggning sker med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Övriga anmälningar enligt smittskyddslagen

Blanketten används vid anmälan om byte av behandlande läkare.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om aktiv tuberkulos.

Smittskyddsblad för patienter om aktiv tuberkulos. Finns på flera språk.

Smittskyddsblad för läkare om latent tuberkulos.

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling ges. Finns på flera språk.

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling inte ges. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för tuberkulos görs av specialistmottagning och innebär följande:

 • Smittsamhetsbedömning av patienten.
 • Testning av kontakter som kan vara smittkälla, kan vara smittade av smittkälla, kan vara smittade av index.
   - Använd IGRA (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest)
 • Vid positiv reaktion ska aktiv tuberkulos uteslutas.

Handlingsprogram

Gäller på vårdavdelning och mottagning samt i särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO) i Stockholms län.

PM och anvisningar

De senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten angående BCG-vaccinationer för barn och vuxna.

Riktlinjer för vem som ska testas, provtagning, samt åtgärder vid positivt test.

Beskrivning av tillvägagångssätt med bild.

Instruktionsfilmer som visar hur det går till att sätta och avläsa ett tuberkulintest.

Asylsökande/migranter/anhöriginvandrade

Riktlinje för val av metod och rekommenderade åtgärder vid positivt fynd.

Länder med ökad eller hög förekomst av tuberkulos enligt WHO:s Global Tuberculosis Report.

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Statistik

Under 2018 anmäldes 139 fall av Tuberkulos jämfört med 126 fall 2017. Liksom tidigare år har majoriteten smittats i högendemiska områden.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Anne Tideholm Nylén|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Nedladdningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Externa länkar

Rekommendationer gällande hälsokontroll, smittspårning och vaccination.

 • Uppdaterad: 22 april 2021

 • Faktagranskad: 1 november 2019

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm