Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk/röntgenologisk misstanke smittsam tbc kontakta tbc-mottagning (Infektions- eller Barnkliniken Karolinska universitetssjukhuset) för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tbc, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt av tbc-behandlande läkare, se smittskyddsblad för patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta ett IGRA-test (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest) på kontakter som kan ha utsatts för smittrisk. Görs av sjuksköterska på tbc-mottagning.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan av aktiv tbc ska göras i SmiNet. Görs vanligen på tbc-mottagning. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik. Latent tbc anmäls inte.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för tbc är kostnadsfria för patienten.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.

Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av tuberkulos

Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskydd Stockholm. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Övriga anmälningar enligt smittskyddslagen

Paragrafanmälan av kontakt eller patient som inte följer smittskyddslagen

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregel.

Anmälan om byte av behandlande läkare med mera enligt Smittskyddslagen

Blanketten används vid anmälan om byte av behandlande läkare.

Smittskyddsblad

Tuberkulos - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om aktiv tuberkulos.

Tuberkulos - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om aktiv tuberkulos. Finns på flera språk.

Tuberkulos (latent) - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om latent tuberkulos.

Tuberkulos (latent) - när behandling ges - patientinformation

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling ges. Finns på flera språk.

Tuberkulos (latent) - när behandling inte ges - patientinformation

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling inte ges. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för tuberkulos görs av specialistmottagning och innebär följande:

 • Smittsamhetsbedömning av patienten.
 • Testning av kontakter som kan vara smittkälla, kan vara smittade av smittkälla, kan vara smittade av index.
   - Använd IGRA (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest)
 • Vid positiv reaktion ska aktiv tuberkulos uteslutas.

Handlingsprogram

Tuberkulos - Handlingsprogram

Gäller på vårdavdelning och mottagning samt i särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO) i Stockholms län.

PM och anvisningar

Tuberkulosvaccination (BCG)

De senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten angående BCG-vaccinationer för barn och vuxna.

Tuberkulosscreening av gravida

Riktlinjer för vem som ska testas, provtagning, samt åtgärder vid positivt test.

Testmetoder

Testning för latent tuberkulos

Riktlinjer för testning i öppen vård med IGRA (blodprov) eller tuberkulintest (hudprov).

Tuberkulintest (PPD) - Arbetsbeskrivning

Beskrivning av tillvägagångssätt med bild.

Tuberkulintest (PPD)

Instruktionsfilmer som visar hur det går till att sätta och avläsa ett tuberkulintest.

Latent tuberkulos

Handläggning av flyktingar/migranter med positivt IGRA- eller tuberkulintest

Riktlinjer inför remittering vid positivt IGRA-test (Quantiferon®) eller tuberkulintest (PPD).

Asylsökande/migranter/anhöriginvandrade

Riskländer för tuberkulos - Folkhälsomyndigheten

Länder med ökad eller hög förekomst av tuberkulos enligt WHO:s Global Tuberculosis Report.

Asyl - migration - hälsoundersökning

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Statistik

Tuberkulos - helårsstatistik 2018

Under 2018 anmäldes 139 fall av Tuberkulos jämfört med 126 fall 2017. Liksom tidigare år har majoriteten smittats i högendemiska områden.

Statistik - smittsamma sjukdomar

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Björn Andersson | Föräldraledig

Inger Zedenius | Smittskyddssjuksköterska

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Anne Tideholm Nylén | Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Tuberkulos - Information till patienter och närstående

Nedladdningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Externa länkar

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer gällande hälsokontroll, smittspårning och vaccination.

 • Uppdaterad: 12 mars 2019

 • Faktagranskad: 1 november 2019

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm