Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk/röntgenologisk misstanke smittsam tbc kontakta tbc-mottagning (Infektions- eller Barnkliniken Karolinska universitetssjukhuset) för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tbc, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt av tbc-behandlande läkare, se smittskyddsblad för patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta ett IGRA-test (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest) på kontakter som kan ha utsatts för smittrisk. Görs av sjuksköterska på tbc-mottagning.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan av aktiv tbc ska göras i SmiNet. Görs vanligen på tbc-mottagning. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik. Latent tbc anmäls inte.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för tbc är kostnadsfria för patienten.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Paragrafanmälan - anmälan till Smittskyddsläkaren

Gör en paragrafanmälan direkt via datorn. Inloggning sker med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Övriga anmälningar enligt smittskyddslagen

Blanketten används vid anmälan om byte av behandlande läkare.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om aktiv tuberkulos.

Smittskyddsblad för patienter om aktiv tuberkulos. Finns på flera språk.

Latent tuberkulos

Smittskyddsblad för läkare om latent tuberkulos.

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling ges. Finns på flera språk.

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling inte ges. Finns på flera språk.

Smittspårning

Smittspårning för tuberkulos görs av specialistmottagning och innebär följande:

 • Smittsamhetsbedömning av patienten.
 • Testning av kontakter som kan vara smittkälla, kan vara smittade av smittkälla, kan vara smittade av index.
   - Använd IGRA (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest)
 • Vid positiv reaktion ska aktiv tuberkulos uteslutas.

Handlingsprogram

Riktlinje för handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftat smittsam tuberkulos.

PM och anvisningar

De senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten angående BCG-vaccinationer för barn.

Riktlinjer för vem som ska testas, provtagning, samt åtgärder vid positivt test.

Instruktionsfilmer som visar hur det går till att sätta och avläsa ett tuberkulintest.

Instruktion för utförare av undersökning inför utfärdande av hälsointyg.

Asylsökande/migranter/anhöriginvandrade

Riktlinje för val av metod och rekommenderade åtgärder vid positivt fynd.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Lista över länder där tuberkulosscreening av migranter rekommenderas.

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Statistik

118 fall av tuberkulos anmäldes under 2022 vilket motsvarar nivån före covidpandemins start. Som tidigare år är majoriteten av fallen smittade utomlands och i åldern 20-39 år.

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Kontakt

Ann-Marie Lang|Smittskyddssjuksköterska

Anna Dahlberg|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Anne Tideholm Nylén|Biträdande smittskyddsläkare

Publikationer

Nedladdningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Externa länkar

Rekommendationer gällande hälsokontroll, smittspårning och vaccination.

 • Uppdaterad: 13 februari 2023

 • Faktagranskad: 13 februari 2023

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen