Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Hälsoundersökning

Regionen är enligt lag ansvarig för att asylsökande, kvotflyktingar, personer utan tillstånd och vissa anknytningsinvandrade personer skall erbjudas en frivillig hälsoundersökning. I hälsoundersökningen erbjuds provtagning enligt Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Smittskyddsläkarens rekommendationer rörande provtagning av asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade personer.

Interaktiv hjälp att avgöra vilka prover som rekommenderas av Smittskydd Stockholm och Barnhälsovården i Stockholm vid screening av nyanlända bosatta i regionen. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Provtagningsenheter där IGRA kan tas, se nedan:

Riktlinjer för uppföljning, vaccinering, smittspårning med mera.

Rutiner för hälsoundersökningar av asylsökande med flera

Nio vårdcentraler har ett särskilt uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar för asylsökande, kvotflyktingar och personer utan tillstånd. Utöver dessa grupper erbjuds alla övriga nyinvandrade skolungdomar provtagning enligt Frikod Ung, se nedan.

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Övriga nyanlända barn

Barn i förskoleåldern 0–5 år kan av BVC, eller annan vårdinstans som identifierat behovet, remitteras till Hallunda VC, Jordbro VC, Rinkeby VC, Rissne VC, Skärholmens VC och Valsta Vårdcentral (Märsta) för provtagning.

Skolbarn 6–18 år som inte omfattas av det lagreglerade erbjudandet om hälsoundersökning kan av elevhälsan remitteras till vilken vårdcentral som helst för provtagning, se information om ”Provtagning av nyanlända barn” nedan.

Information till Elevhälsan om remittering av barn och hur vårdgivare får ersättning enligt Frikod UNG för provtagning av övriga nyinvandrade barn.

Remisser

Används vid remittering för provtagning av nyanlända skolbarn.

Hepatit B

Smittskyddsåtgärder när hepatit B har upptäckts hos ett barn i samband med hälsoundersökning.

Länder med intermediär eller hög förekomst av hepatit B (> 2 % av befolkningen HbsAg-positiva).

Tuberkulos

Riktlinje för val av metod och rekommenderade åtgärder vid positivt fynd.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Nedladdningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Vaccination

Stöd och anvisningar vid vaccination av barn som är helt ovaccinerade, partiellt vaccinerade eller där man inte alls känner till vaccinationsstatus.

Skolbarn i åldrarna 6-20 år från länder med hög förekomst av hepatit B eller ska erbjudas kostnadsfri kompletteringsvaccination på husläkarmottagningar (HLM) i Region Stockholm. Observera att det endast gäller barn som inte tidigare är vaccinerade mot hepatit B.

Information för vården

Alla vårdcentraler i Stockholms län har i uppdrag att ta emot asylsökande och tillståndslösa för vård. Vid akut sjukdom eller skada kan asylsökande och tillståndslösa besöka närakuterna eller sjukhusens akutmottagningar.

Vuxna asylsökande/tillståndslösa har rätt till "vård som inte kan vänta". Asylsökande/tillståndslösa barn under 18 har samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård som folkbokförda i samma ålder.

Informationsmaterial om övrig vård för asylsökande, papperslösa och kvotflyktingar

Informationsmaterial om sjukvård för övriga utländska medborgare

Inklusive utlandssvenskar, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige.

Samlad information om regler och avgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige eller som tillfälligt vistas i landet.

Patientbroschyr, riktad till asylsökande som behöver sjuk- och tandvård.

Patientbroschyr, riktad till asylsökande som behöver sjuk- och tandvård.

Personal på asylboenden

Här har vi försökt samla de vanligaste frågorna angående infektionssjukdomar och flyktingar.

För dig som arbetar på ett asylboende. Tar bland annat upp hur du kan bidra till att förebygga spridning av tarmsmittor.

Länkar

Information och samlat stödmaterial till myndigheter, landsting och kommuner.

Kontakt

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Sahar Nejat|Biträdande smittskyddsläkare

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

  • Uppdaterad: 14 juni 2024

  • Faktagranskad: 14 juni 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria-Pia Hergens, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen