Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälsoundersökning

Regionen är ansvarig för att asylsökande, kvotflyktingar och vissa anknytningsinvandrade personer skall erbjudas en frivillig hälsoundersökning. I hälsoundersökningen erbjuds provtagning enligt Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Smittskyddsläkarens rekommendationer rörande provtagning av asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade personer.

Interaktiv hjälp att avgöra vilka prover som rekommenderas av Smittskydd Stockholm och Barnhälsovården i Stockholm vid screening av nyanlända bosatta i regionen. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Provtagningsenheter där IGRA kan tas, se nedan:

Riktlinjer för uppföljning, vaccinering, smittspårning med mera.

Lista över vilka som erbjuds hälsoundersökning.

Vårdcentraler som genomför hälsoundersökning

Åtta vårdcentraler har ett särskilt uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar för asylsökande.

Här hittar du kontaktuppgifter till de vårdcentraler som erbjuder hälsoundersökningar till asylsökande och personer utan tillstånd.

Anknytningsinvandrade skolbarn kan av elevhälsan remitteras till vilken vårdcentral som helst för hälsoundersökning, se information om Frikod Ung nedan.

Information om Frikod UNG, och hur vårdgivare får ersättning för hälsoundersökning av skolbarn som är anknytningsinvandrare.

För barn i förskoleåldern kan hälsoundersökningen genomföras på länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, eller på ovanstående vårdcentraler.

Remisser

Används vid hälsoundersökning av barn.

Hepatit B och C

Smittskyddsåtgärder när hepatit B har upptäckts hos ett barn i samband med hälsoundersökning.

Länder med intermediär eller hög förekomst av hepatit B (> 2 % av befolkningen HbsAg-positiva).

Vilka ska erbjudas anti-HCV-test vid hälsoundersökning?

Tuberkulos

Riktlinje för val av metod och rekommenderade åtgärder vid positivt fynd.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Länder med ökad eller hög förekomst av tuberkulos enligt WHO:s Global Tuberculosis Report.

Nedladdningsbar broschyr från Smittskydd Stockholm.

Vaccination

Rekommendationer för att underlätta beslut om vaccination för asylsökande.

Stöd och anvisningar vid vaccination av barn som är helt ovaccinerade, partiellt vaccinerade eller där man inte alls känner till vaccinationsstatus.

Skolbarn i åldrarna 6-20 år från länder med hög förekomst av hepatit B eller ska erbjudas kostnadsfri kompletteringsvaccination på husläkarmottagningar (HLM) i Region Stockholm. Observera att det endast gäller barn som inte tidigare är vaccinerade mot hepatit B.

Information för vården

Alla vårdcentraler i Stockholms län har i uppdrag att ta emot asylsökande och tillståndslösa för vård. Vid akut sjukdom eller skada kan asylsökande och tillståndslösa besöka närakuterna eller sjukhusens akutmottagningar.

Vuxna asylsökande/tillståndslösa har rätt till "vård som inte kan vänta". Asylsökande/tillståndslösa barn under 18 har samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård som folkbokförda i samma ålder.

Informationsmaterial om rätten till sjukvård för tillståndslösa och asylsökande

Beställningsbart blad för vårdgivare inom Region Stockholm.

Information till vårdgivare (kassapersonal) om papperslösas rätt till subventionerad hälso- och sjukvård.

Patientbroschyr, riktad till asylsökande som behöver sjuk- och tandvård.

Patientbroschyr, riktad till asylsökande som behöver sjuk- och tandvård.

Foldern kan beställas eller laddas ner på flera olika språk.

Personal på asylboenden

Här har vi försökt samla de vanligaste frågorna angående infektionssjukdomar och flyktingar.

För dig som arbetar på ett asylboende. Tar bland annat upp hur du kan bidra till att förebygga spridning av tarmsmittor.

Externa länkar

Information och samlat stödmaterial till myndigheter, landsting och kommuner.

En vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta prioritering av vem som ur smittskyddssynpunkt behöver komma i kontakt med vården redan innan hälsoundersökningen.

Kontakt

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Anne Tideholm Nylén|Biträdande smittskyddsläkare

Ann-Marie Lang|Smittskyddssjuksköterska

  • Uppdaterad: 11 november 2021

  • Faktagranskad: 23 mars 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm