Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Barn som är helt ovaccinerade, partiellt vaccinerade eller där man inte alls känner till vaccinationsstatus ger såväl barnhälsovården som elevhälsan återkommande utmaningar.

Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram anvisningar för barn och ungdomar som är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade.

Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer. Målgrupper för denna vägledning är barnhälsovård, elevhälsa och primärvård.

Vaccinationsprogram i andra länder

  • Uppdaterad: 18 mars 2022

  • Faktagranskad: 2 april 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm