Brödsmule-navigation

Barn som är helt ovaccinerade, partiellt vaccinerade eller där man inte alls känner till vaccinationsstatus ger såväl barnhälsovården som elevhälsan återkommande utmaningar.

Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram anvisningar för barn och ungdomar som är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade.

Vaccinationsprogram i andra länder