Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige.

Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Personer som fått massflyktingstatus från Ukraina kommer att erbjudas hälsoundersökning på liknande sätt som asylsökande. De kommer att få ett brev med inbjudan till sin adress.

Tilläggsuppdrag till husläkaruppdraget avseende hälsoundersökningar för flyktingar från Ukraina.

Vilka migranter omfattas?

De migranter som ska erbjudas en hälsoundersökning är följande:

 • Asylsökande
 • Asylsökande som fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade- om de inte gjort hälsoundersökning under asyltiden.
 • Anhöriga som fått uppehållstillstånd till en tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd (inom ett år från att de togs emot i kommun).
 • Kvotflyktingar
 • Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (sk papperslösa/tillståndslösa/gömda)

Asylsökande kallas automatiskt till en hälsoundersökning. Övriga grupper kan inte kallas automatiskt eftersom regionen inte får information från Migrationsverket om dessa personer. Kvotflyktingar får vanligtvis hjälp av kommunen att boka hälsoundersökning och skolbarn brukar remitteras av skolhälsovården.

Övriga grupper kan erbjudas hälsoundersökning när de har kontakt med vården eller själva ber om en hälsoundersökning.

Innehåll i hälsoundersökningen

Hälsoundersökningen består av ett samtal kring patientens hälsa, både fysisk och psykisk, för att fånga upp ohälsa och vårdbehov. Om det under samtalet framkommer anledning till en kroppsundersökning ska det göras.

Hälsoundersökningen ska även fånga upp eventuella behov av åtgärder enligt smittskyddslagen och patienten erbjuds provtagning. Vilka prover som tas baseras på Smittskydd Stockholms rekommendationer.

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Information ska ges om patientens rätt till hälso- och sjukvård och hur de kan ta kontakt med vården.

Hälsoundersökningens utformande är reglerat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande med flera (SOSFS 2011:11).

Vårdgivare

Dessa vårdcentraler har uppdrag att genomföra hälsoundersökningar för asylsökande med flera.

 • Bergshamra VC (Norrtälje)
 • Valsta VC (Märsta)
 • Rissne VC
 • Rinkeby VC
 • Skärholmens VC
 • Hallunda VC
 • Jordbro VC
 • Capio Rågsved VC
 • Capio Wasa VC (Södertälje)

Även BUMM kan utföra hälsoundersökningar på barn 0–6 år.

För flyktingar från Ukraina finns särskilda vårdcentraler som gör hälsoundersökningar.

Hälsoundersökningskort

När en person varit hos någon av vårdcentralerna och gjort en hälsoundersökning får de ett grönt kort där det framgår att personen gjort en hälsoundersökning. Kortet är tänkt att underlätta i patientens kontakt med vården och för att komma ihåg sitt reservnummer.

Övriga migranter – Provtagning Frikod Ung

För grupper av migranter som inte omfattas av erbjudandet om hälsoundersökning och är barn eller går i skolan, se Frikod Ung.

Information till Elevhälsan om remittering av barn och hur vårdgivare får ersättning enligt Frikod UNG för provtagning av övriga nyinvandrade barn.

 • Uppdaterad: 11 januari 2024

 • Faktagranskad: 11 oktober 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, hälso- och sjukvårdsförvaltningen