Asylsökande och personer utan tillstånd erbjuds en avgiftsfri hälsoundersökning via någon av de vårdcentraler som har ett särskilt uppdrag, beroende på var personen bor.