Till start

Vårdgivarguiden

Vaccin mot tuberkulos, BCG-vaccin, är ett levande försvagat vaccin. Vaccinet erbjuds idag på BVC vid 6 veckors ålder, till barn med ökad risk för exponering för tuberkulos.

BCG-vaccin är det vaccin som har högst täckningsgrad jämfört med andra vaccin som ges till 1-åringar globalt.

Notera att IGRA-test, som används som screeningtest för tuberkulos vid hälsoundersökning, inte kan fånga upp BCG-stammen och ger således ingen indikation om vaccinationsstatus.

Fördjupning

Rekommendationer gällande hälsokontroll, smittspårning och vaccination.

Smittskydd Stockholms information om tuberkulos (tbc).

  • Uppdaterad: 6 juli 2023

  • Faktagranskad: 6 juli 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen