Till start

Vårdgivarguiden

Rekommendationer gällande hälsokontroll, smittspårning och vaccination.

Fördjupning

Smittskydd Stockholms information om tuberkulos (tbc).

  • Uppdaterad: 4 maj 2022

  • Faktagranskad: 4 maj 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm