Till start

Vårdgivarguiden

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer gällande hälsokontroll, smittspårning och vaccination.

Prioriteringsordning vid brist på BCG-vaccin - Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med smittskyddsläkare och barnhälsovård tagit fram en prioriteringslista att användas vid en bristsituation av vaccinet BCG.

Fördjupning

Tuberkulos

Smittskydd Stockholms information om tuberkulos (tbc).

  • Uppdaterad: 1 april 2019

  • Faktagranskad: 1 april 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm