Till start

Vårdgivarguiden

Hela handlingsprogrammet

Kontaktväg för bedömning av tillbud

Prioriteringsordning:

  1. Företagshälsovård
  2. Primärvård
  3. Akutmottagning

OBS! – personer som drabbats av tillbud ska kontakta sjukvården för en medicinsk bedömning. Smittskydd Stockholm utför inte dessa bedömningar.  

Vem gör vad vid inträffat tillbud?

Generell information om risker samt ett flödesschema som illustrerar vem som gör vad.

Stick- /skärskadejournal

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn. Blanketten ska tas med till den läkare som behandlar den drabbade.

Smittspårningshandling

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn. Blanketten ska sparas på arbetsplatsen.

Förebyggande åtgärder

Varje verksamhet ska ha en lokal rutin som beskriver vem som tar hand om den drabbade och hur detta ska ske. Rutinen ska vara känd för alla och enkelt kunna hittas. Använd gärna mall enligt bilaga 1 nedan.

I preventivt syfte är det viktigt att personal är grundvaccinerad mot Hepatit B i enlighet med Smittskyddsläkarens riktlinjer nedan.

Riktlinje för stöd vid bedömning av vaccinationsskydd hos medarbetare inom vården i Region Stockholm

Ansvarsfördelning - Arbetsgivare, verksamhetschef/vårdenhetschef och medarbetare.

Flödesschema anpassat för utskrift att sätta upp på din vårdenhet.

Bakgrund, referenser och fördjupning

Externa länkar

Beställning av vaccin

Vaccin Engerix som används vid sticktillbud bekostas av Smittskydd Stockholm och beställs via Oriola Kundservice på telefon 0770-22 20 20, med angivande av Smittskydd Stockholms kundnummer 30674.

Anmäl arbetsskada till försäkringskassan

Kontakt

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

Kontaktuppgifter till myndigheten Smittskydd Stockholm.

  • Uppdaterad: 8 december 2022

  • Faktagranskad: 1 december 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Jenny Stenkvist, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen