Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Handlingsprogrammet gäller för hälso- och sjukvård och särskilda boenden i Stockholms län.

Hela handlingsprogrammet

Stöd för handläggningen av patienter med misstänkt/verifierad smittsam virusorsakad gastroenterit (magsjuka) orsakad av calicivirus.

Vård av patient

Vad du som vårdpersonal måste tänka på vid misstänkta eller konstaterade fall.

Anamnesen är av största vikt när en patient insjuknar med diarré och/eller kräkning så att åtgärder omgående kan vidtas för att förhindra spridning.

Snabb upptäckt, rapportering av symtom och snabbt insatta åtgärder som till exempel kohortvård är avgörande för att förhindra eller begränsa ett utbrott.

Rengöring, desinfektion, tvätt och avfall

Ytor kontamineras kraftigt med smittämnen vid calicivirusinfektion. Det är därför viktigt att öka frekvensen av städning, rengöring och desinfektion på enheten.

Dokumentation av utbrott

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

PDF-fil som går att fylla i direkt i datorn.

Informationsmaterial

Affisch i A4-format att användas på vårdenhet där smitta förekommer.

Praktiska frågor

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

  • Uppdaterad: 26 juni 2023

  • Faktagranskad: 26 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen