Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Handlingsprogram

Riktlinje för att förebygga smittspridning av calicivirus (så kallad vinterkräksjuka).

Vinterkräksjuka

Råd för att minska risken för spridning av vinterkräksjuka.

Rutinmässig provtagning hos företag

Rekommendationer vid rutinmässig provtagning av personal inom restaurang/livsmedelsbransch efter utlandsvistelse eller vid nyanställning.

Utredning vid utbrott av tarminfektioner

Nedanstående webbsida hänvisar bland annat till Livsmedelsverkets handbok för utredning av utbrott (2020).

Vid utredning av ett utbrott är god samverkan mellan bland annat Smittskydd Stockholm, kommunal miljö- och hälsoexpertis och länsveterinär av största vikt.

Förskola

Material som kan användas vid utbildningar för förskolepersonal samt information och råd om några av de smittsamma sjukdomar som är vanliga hos barn i förskoleåldern

Zoonotiska sjukdomar

Hygienrutiner för att minska smittspridning mellan djur och människa.

Allmänna råd

Handfasta tips och råd för att minska risken att drabbas av magsjuka

Nedladdningsbar affisch från Smittskydd Stockholm. Kan användas vid mottagningens entré för att undvika smitta.

Statistik

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Sjukdomsinformation om anmälningspliktiga tarminfektioner

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

 

  • Uppdaterad: 9 februari 2024

  • Faktagranskad: 9 februari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen