Brödsmule-navigation

Handlingsprogram/ Vårdprogram

Calicivirus - Handlingsprogram

Stöd för handläggningen av patienter med misstänkt/verifierad smittsam virusorsakad gastroenterit (magsjuka) orsakad av calicivirus.

Akuta tarminfektioner hos vuxna

Handläggning av akuta tarminfektioner hos vuxna i primär- och slutenvård. Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för bästa möjliga behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vinterkräksjuka

Rutinmässig provtagning hos företag

Utbrott av tarminfektioner

Förskola

Zoonotiska sjukdomar

Allmänna råd

Statistik

Sjukdomsinformation om anmälningspliktiga tarminfektioner

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Kontakt

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se