Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Handlingsprogram/ Vårdprogram

Stöd för handläggningen av patienter med misstänkt/verifierad smittsam virusorsakad gastroenterit (magsjuka) orsakad av calicivirus.

Handläggning av akuta tarminfektioner hos vuxna i primär- och slutenvård. Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för bästa möjliga behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vinterkräksjuka

Råd för att minska risken för spridning av vinterkräksjuka.

Rutinmässig provtagning hos företag

Rekommendationer vid rutinmässig provtagning av personal inom restaurang/livsmedelsbransch efter utlandsvistelse eller vid nyanställning.

Utbrott av tarminfektioner

Lathunden vänder sig främst till kommunernas miljö- och hälsoförvaltningar och syftet med rutinerna är ge en ökad samsyn mellan länets kommuner och möjlighet till snabbare smittspårning och åtgärder vid inträffade utbrott.

Förskola

Material som kan användas vid utbildningar för förskolepersonal samt information och råd om några av de smittsamma sjukdomar som är vanliga hos barn i förskoleåldern

Zoonotiska sjukdomar

Hygienrutiner för att minska smittspridning mellan djur och människa.

Allmänna råd

Handfasta tips och råd för att minska risken att drabbas av magsjuka

Nedladdningsbar affisch från Smittskydd Stockholm. Kan användas vid mottagningens entré för att undvika smitta.

Statistik

Statistik från Smittskydd Stockholm.

Sjukdomsinformation om anmälningspliktiga tarminfektioner

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

 

  • Uppdaterad: 6 februari 2023

  • Faktagranskad: 6 februari 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen