Till start

Vårdgivarguiden

Handlingsprogrammet gäller för all hälso- och sjukvård, tandvård samt boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar i Stockholms län.

Hela handlingsprogrammet

Förebyggande åtgärder

Dessa åtgärder skall alltid tillämpas.

Åtgärder vid misstänkt vårdrelaterad infektion

Innehåller förslag till sammansättning av en utredningsgrupp, samt checklista.

Provtagning vid misstänkt vårdrelaterad infektion

Instruktioner för provtagning av patient.

Instruktioner för provtagning av vatten.

Bakgrund

Information om bakterien, infektionen och dess utbredning i Sverige.

Praktiska frågor

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

  • Uppdaterad: 1 december 2023

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen