Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Handlingsprogrammet ska tillämpas av alla vårdgivare inom Stockholms län.

Hela handlingsprogrammet

Legionella - Handlingsprogram

Riktlinjer för att handlägga fall av misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion. Handlingsprogrammet gäller i slutenvården och särskilda boenden i Stockholms län.

Åtgärder vid fall

Åtgärder vid fall av misstänkt vårdrelaterad infektion

Det är viktigt att snarast bilda en utredningsgrupp.

Provtagning

Provtagning av patient vid misstänkt vårdrelaterad infektion

Instruktioner för provtagning av patient.

Provtagning av vatten vid misstänkt vårdrelaterad infektion

Instruktioner för provtagning av vatten.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder

Dessa åtgärder skall alltid tillämpas.

Praktiska frågor

Kontakta Vårdhygien Stockholm

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

Ändringslogg

Version 1

2018-01-01: Handlingsprogrammet börjar gälla.

  • Uppdaterad: 28 juni 2019

  • Faktagranskad: 27 april 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm