Brödsmule-navigation

Handlingsprogrammet ska tillämpas av alla vårdgivare inom Stockholms län.

Hela handlingsprogrammet

Legionella - Handlingsprogram

Riktlinjer för att handlägga fall av misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion. Handlingsprogrammet gäller i slutenvården och särskilda boenden i Stockholms län.

Åtgärder vid fall

Provtagning

Förebyggande åtgärder

Praktiska frågor

Kontakta Vårdhygien Stockholm

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

Ändringslogg

Version 1

2018-01-01: Handlingsprogrammet börjar gälla.