Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När medarbetare inom hälso- och sjukvård drabbas av infektioner finns ofta en osäkerhet om de kan vara på arbetsplatsen. I dokumentet nedan har vi samlat information som ska vara till stöd för chefer och medarbetare i bedömningen.

I inledningen beskrivs förebyggande åtgärder, ansvar och lagar. I den senare delen beskrivs specifika åtgärder vid ett antal sjukdomar. I de fall rekommendationer redan finns länkas till befintliga dokument.

Hela dokumentet

Dokumentet beskriver både förebyggande åtgärder samt praktisk handläggning av infektioner hos medarbetare och studenter.

Specifika sjukdomar

Här hittar du de delar av dokumentet som berör specifika sjukdomar.

Information om hepatit B, hepatit C och hiv.

Information om herpes simplexvirus typ 1 och typ 2, höstblåsor, mässling, röda hund, vattkoppor (varicella) och bältros (zoster).

Information om covid-19, grupp A-streptokocker, influensa, kikhosta, mykoplasma, pneumokocker, pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP), tuberkulos och övre luftvägsinfektion.

Information om campylobacter, hepatit A, salmonella och shigella och virusorsakad gastroenterit.

Information om grupp A-streptokocker (GAS) och Staphylococcus aureus.

Information om cytomegalovirus (CMV), ESBLcarba, ESBL och VRE, MRSA och skabb.

Kontakt

HR-frågor

Kontakta din egen HR-avdelning.

Vårdhygieniska frågor

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.

För frågor eller synpunkter på dokumentet

Anne Tideholm Nylén|Biträdande smittskyddsläkare

Charlotta Rydgård|Biträdande smittskyddsläkare

 

  • Uppdaterad: 27 mars 2023

  • Faktagranskad: 27 mars 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen